Hợp tác
26/02/2018 10:31 AM +07:00
20/04/2017 05:09 PM +07:00

Hội nghị Bộ trưởng HTX châu Á - TBD lần thứ 10: Minh chứng mối quan tâm cộng đồng với sự nghiệp phát triển HTX

Phát biểu bế mạc Hội nghị Bộ trưởng HTX châu Á - Thái Bình Dương (TBD) lần thứ 10, tổ chức tại Hà Nội, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tọa hội nghị, đã khẳng định sự thành công của hội nghị là minh chứng cho sự quan tâm của Liên minh HTX châu Á - TBD (ICA-AP) và cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển HTX của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Chủ tịch Võ Kim Cự bế mạc Hội nghị

Sau 3 ngày nghị sự chính thức, Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á - TBD lần thứ 10 đã thành công và bế mạc vào chiều ngày 20/4.

Trong các phiên cùng ngày, Hội nghị đã thảo luận về vai trò HTX trong chuyển đổi và bảo đảm ổn định việc làm và phát triển kinh tế bền vững cho người lao động phi chính thức; bàn về chính sách thúc đẩy HTX tăng trưởng và phát triển.

Vai trò HTX với người yếu thế

Sau khi chỉ rõ thế nào là khu vực kinh tế phi chính thức và chính thức, ông Bruno Roelants - Tổng thư ký CICOPA (một tổ chức chuyên ngành của ICA), cho rằng thế giới đang đô thị hóa nhanh, HTX có thể và nên đóng vai trò quan trọng để bảo đảm tạo được việc làm ổn định và hoạt động kinh tế bền vững cho những người lao động phi chính thức. Đồng thời, những lao động này dần được chuyển sang khu vực chính thức.

Trong quá trình đó phải kể đến các HTX cung cấp cho doanh nghiệp, HTX những công nhân phần lớn là người lao động trong khu vực phi chính thức (người nội trợ, bán hàng rong, thu gom rác, xe ôm, vận chuyển hàng...).

Ông Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nêu ra hai vấn đề về vai trò HTX đối với lao động phi chính thức và tương lai lao động phi chính thức như thế nào.

Trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 20% GDP, nhưng chỉ tạo việc làm cho 1/30 tổng lao động xã hội. Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) rất quan trọng, nhưng chỉ có 1,4 triệu lao động. Còn khu vực phi chính thức, HTX, các hộ cá thể tạo ra 11 triệu việc làm. Như thế, khu vực phi chính thức tạo việc làm gấp 5 lần FDI, gấp 7 lần khu vực DNNN.

Ông Trần Đình Thiên khẳng định vai trò kinh tế to lớn và giá trị nhân văn cao cả của khu vực HTX và lực lượng phi chính thức. Giữa bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, nhất là sức chi phối toàn diện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mô hình HTX chính là giải pháp phát triển bền vững, tạo việc làm và cơ hội thu nhập cho phần lớn người dân yếu thế. Việt Nam trong xu thế quốc tế

Ông Nguyễn Đình Long - Phó Ban Chính sách Liên minh HTX Việt Nam, cho rằng để phát triển mô hình HTX có ý nghĩa quan trọng, thực tế ở Việt Nam đòi hỏi sự đổi mới lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với HTX.

Bởi thế, Luật HTX 2012 ra đời tạo khung khổ pháp lý phù hợp, đã và đang tạo động lực thật sự từ bên trong và từ người dân.

Theo ông Long, sau 5 năm thi hành Luật HTX 2012, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tư vấn phát triển HTX đến 2020 gắn với 5 đề án chiến lược, mà trọng tâm nhất là xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực quy mô lớn.

Trong nhiều tham luận, ý kiến và đối thoại tại hội nghị đề cập nhiều câu hỏi làm sao phát triển HTX để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 thế giới không còn đói nghèo.

Bà Simmel Esim - đại diện Ban HTX của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trình bày về vai trò của ILO với chính sách HTX trên thế giới và khu vực châu Á - TBD hướng tới 2030.

Theo đó, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển HTX được khẳng định trong Hiến chương ILO. Từ đó ra Khuyến nghị số 193 năm 2002, khẳng định HTX là tổ chức tự chủ của người dân, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực và nhấn mạnh vai trò chính phủ bảo đảm HTX cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp.

Ông Santosh Kumar - Cán bộ quản lý chương trình của ICA-AP, tham luận về khuyến nghị cần gia tăng, khuyến khích tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi gia tăng tham gia quản lý HTX, phù hợp với bối cảnh trước mắt và tương lai HTX ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 về công nghệ cao và tự động hóa.

Toàn cảnh phiên họp chính thức cuối cùng

Đại biểu HTX ở Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm thanh niên Ấn Độ nhiều năm trước từng bị coi là yếu thế, không thể tham gia vào khu vực chính thức. Lúc đó, các tổ chức đề nghị Chính phủ quan tâm đến HTX và thành lập nhiều loại hình HTX phù hợp với thanh niên. Thực tiễn vài ba chục năm qua ở Ấn độ khẳng định vai trò HTX rất phù hợp với quá trình chuyển lao động phi chính thức sang chính thức.

Bà Kanako Miyazawa - Cán bộ cấp cao Liên minh HTX tiêu dung Nhật Bản, cho rằng giới nữ thế giới và khu vực khuyến nghị các Chính phủ và Bộ trưởng HTX công nhận tầm quan trọng về vai trò của phụ nữ trong HTX. Dựa trên các cơ sở về bình đẳng giới, quyền phụ nữ cần được tạo điều kiện tốt nhất tham gia HTX, đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động vào đời sống xã hội.

Tuyên bố Hà Nội

Bà Nardini Azad - đại biểu Liên đoàn HTX quốc gia Ấn Độ, đã đại diện Ủy ban dự thảo trình bày Tuyên bố chung Hà Nội.

Theo đó, qua các phiên họp chính thức cho thấy ICA là tổ chức quốc tế đại diện cho HTX, các tổ chức tham gia đã ghi nhận tầm quan trọng và những đóng góp của HTX. Hội nghị kêu gọi, khuyến khích các quan hệ tang cường giữa các bên, các tổ chức, các HTX nhằm đạt các mục tiêu của Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á - TBD lần thứ 10, như an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, biến đổi khí hậu, nước sạch, bảo vệ môi trường, giảm bất bình đẳng giới...

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung và các khuyến nghị, gồm 7 điều chính.  Ông Balu Iyer - Tổng Giám đốc ICA-AP, đã kêu gọi các bên tham vấn các đối tác liên quan thực thi Tuyên bố Hà Nội, tổ chức hội đồng các bên liên quan giám sát thực hiện. Liên minh HTX Việt Nam và ICA- AP là nơi thực thi các tuyên ngôn và mục tiêu hành động chiến lược này.

Đồng chủ tọa phiên bế mạc với ông Balu Iyer, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đã cảm ơn ICA, ICA-AP, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng của hơn 94 tổ chức thành viên ICA-AP, các quốc tế, đại sứ quán, tổng lãnh sự, đại diện các bộ, ban, ngành đã tham gia đông đủ, nghiêm túc các phiên họp.

Chủ tịch Võ Kim Cự nói: “Thông qua hội nghị này, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cả hiện tại và tương lai, hướng tới 17 mục tiêu toàn cầu và chương trình nghị sự tới năm 2030 của Liên Hợp quốc. Hy vọng sau hội nghị này, các tổ chức HTX, các Bộ trưởng HTX trong khu vực hợp tác với nhau chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả hơn, đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển nhanh và bền vững”.

Lưu Đoàn

Tuyên bố chung hội nghị bộ trưởng htx châu á - tbd lần thứ 10
1 - Bảo đảm môi trường thuận lợi, vận hành các HTX trên nguyên tắc tự nguyện.
2 - Định vị chiến lược các mô hình HTX, bảo đảm quyền lợi cho các thành viên, các cá nhân,
đảm bảo việc làm cho phụ nữ và các thành phần yếu thế.
3 - Song hành phát triển các HTX, phát triển thị trường.
4 - Thúc đẩy mối quan hệ giữa Chính phủ và HTX thông qua mối quan hệ đối tác, công
bằng cho phụ nữ.
5 - Tái dựng cộng đồng HTX dựa trên bình đẳng giới.
6 - Phối hợp thúc đẩy công nghệ thông tin, khuyến khích minh bạch.
7 - HTX và doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ giữa các bên liên quan.

 

Ý kiến bạn đọc ()