Hợp tác
19/03/2018 05:50 PM +07:00
22/01/2018 02:17 PM +07:00

Kinh tế tập thể 2018: Đổi chất tăng lượng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX), hoạt động hiệu quả đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao lợi ích cho thành viên HTX và nông dân, “hiệu quả đó có sự đóng góp rất lớn của Liên minh HTX Việt Nam”.

 

Đánh giá cao Liên minh HTX Việt Nam trong năm 2017 đã đạt được con số ấn tượng: cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động, số lượng HTX tăng gần 50% so với năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đây vừa là kết quả vừa là nguyên nhân góp phần vào hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Phát triển KTTT, xu hướng tất yếu

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra ngày 20 - 21/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết đến hết năm 2017, cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động. Trong đó, có 11.756 HTX nông nghiệp; 54 Liên hiệp HTX; 97.589 tổ hợp tác (THT) với gần 1,6 triệu thành viên; 90% số HTX đã đăng ký hoạt động theo Luật, 38% số HTX làm ăn hiệu quả… Năm 2017, cả nước có 2.226 HTX thành lập mới, tăng 46,5% so với năm 2016. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, năm 2017, KTTT, nòng cốt là HTX, phát triển cả về số lượng và chất lượng, doanh thu lợi nhuận tăng hơn so với 2016, mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên. 

“Trong xu thế hiện nay, phát triển KTTT, HTX đang trở thành nhu cầu cần thiết của hộ cá thể, là phương thức tổ chức sản xuất của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Đánh giá tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh sự nỗ lực của cả hệ thống, huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhất là chủ động tích cực triển khai xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Về những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng đó là số lượng HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực quản trị một số HTX còn yếu; khả năng tiếp cận, huy động nguồn lực từ thị trường của phần lớn các HTX còn hạn chế; công tác tuyên truyền, tham mưu cho lãnh đạo các địa phương của Liên minh một số tỉnh, thành phố chưa thường xuyên. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đã đưa ra mục tiêu, giải pháp và các đề xuất cụ thể. Theo đó, Liên minh đặt mục tiêu thành lập mới 4.500 - 5.000 THT, 2.300 HTX và Liên hiệp HTX, trong đó có 1.500 HTX nông nghiệp; xây dựng 120 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả phấn đấu đạt 50%. 

“Phát triển HTX nông nghiệp theo hướng tăng trưởng về quy mô, số thành viên, chuyên ngành; phát triển HTX phi nông nghiệp về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đa dạng ở các ngành, lĩnh vực...”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đánh giá cao kết quả Liên minh HTX Việt Nam đạt được trong năm 2017 và cho biết, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 xây dựng được 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, rất cần sự phối hợp của các bộ, ngành và đặc biệt là vai trò quan trọng của Liên minh HTX Việt Nam. Ngay trong năm 2018, cần nâng cao năng lực cán bộ HTX, năng lực quản trị HTX và đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất.

Tìm cách làm hay và sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thông báo về thành quả phát triển kinh tế xã hội của cả nước với nhiều con số kỷ lục trong vòng 5 - 10 năm trở lại đây. 

“Số lượng HTX và hiệu quả hoạt động gia tăng vừa là kết quả, vừa là nguyên nhân góp phần vào thành công của Chính phủ trong năm 2017. Đây là nỗ lực của cả nước trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của địa phương, các bộ, ngành và rõ ràng có sự đóng góp rất quan trọng của Liên minh HTX Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

“Năm 2017, số lượng HTX tăng lên gần 50% là ngoạn mục, nhưng so với yêu cầu và tiềm năng còn có khoảng cách khá xa. Hiện nay, khu vực KTTT đóng góp khoảng 4 - 4,5% GDP của cả nước”, Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam quán triệt sâu sắc tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ hoạt động của Liên minh. Là tổ chức đại diện cho HTX, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, “Phải cụ thể hóa quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên là gì, vì họ có tham gia HTX hay không đều xuất phát từ lợi ích. Không có lợi ích họ không tham gia HTX”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam quán triệt cho các HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên nhận thức rõ hơn vai trò của KTTT. Mục tiêu là phát triển KTTT cùng với kinh tế nhà nước thành nền tảng của nền kinh tế, là một chủ thể trong nền kinh tế thị trường. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam phải bám sát Điều lệ để thực hiện tốt 12 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. 

Hiện nay, cả nước còn 16 tỉnh trực thuộc Trung ương chưa có Quỹ hỗ trợ HTX. Phó Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng một Nghị định về quỹ phát triển HTX bao gồm cả quỹ Trung ương và quỹ địa phương, để có văn bản pháp lý đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ (có vốn dư 1.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã cấp 300 tỷ). 

“Trọng tâm năm 2018 là phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, ban hành được Nghị định này để phủ tiếp 16 tỉnh chưa có quỹ”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Liên minh HTX tập trung chỉ đạo, có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực để năm 2018 tạo chuyển biến căn bản về số lượng và chất lượng của KTTT. 

Minh Sơn
 

Ý kiến bạn đọc ()