Hợp tác
23/03/2018 11:54 AM +07:00
07/03/2018 01:12 PM +07:00

Ký thoả thuận phát triển HTX kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản

Thoả thuận nhằm mục tiêu hỗ trợ việc thành lập, tổ chức vận hành hợp tác (HTX) kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển các chuỗi giá trị nông sản.

 

Ngày 7/3, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT và Tổ chức Good Neighborsb International (GNI) tổ chức Lễ Ký kết thoả thuận hợp tác Chương trình hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản tại Việt Nam.

Ký thoả thuận phát triển HTX kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản

Ký thoả thuận phát triển HTX kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản

Thoả thuận nhằm mục tiêu hỗ trợ việc thành lập, tổ chức vận hành HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển các chuỗi giá trị nông sản tại khu vực dự án GNI đang hỗ trợ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là người nghèo và người dân ở các khu vực miền núi, dân tộc thiểu số. 

Theo đó, có 5 nội dung chính thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020. 

Trong đó, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp nhằm phát triển các tổ chức hợp tác, HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Xây dựng các hoạt động phù hợp nhằm liên kết các tác nhân sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản để hình thành và phát triển các chuỗi nông sản bền vững.

Hợp tác tiến hành khảo sát, nghiên cứu về nhu cầu, thực trạng tiêu thụ nông sản, liên kết thị trường của các tổ hợp tác, HTX kiểu mới tại Việt Nam.

Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, HTX kiểu mới.

Hai bên phối hợp với nhau trong việc cập nhật những thông tin mới, những thay đổi trong chính sách phát triển HTX kiểu mới cho nhân viên dự án GNI, các đối tác địa phương, các HTX tại tỉnh vùng dự án của GNI.

Trên cơ sở nội dung và chương trình hợp tác này, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông dân và Tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam cùng phối hợp triển khai, đồng thời thảo luận cụ thể hoá bằng kế hoạch tổ chức các nội dung chi tiết.

Lê Thuý

Ý kiến bạn đọc ()