Hợp tác
21/02/2018 02:41 AM +07:00
08/12/2017 02:26 PM +07:00

Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung Bộ: Bám sát thi đua theo chức năng, nhiệm vụ

Ngày 8/12, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cụm thi đua Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung bộ (Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá) đã diễn ra tại tỉnh Thanh Hoá. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

thi dua


Theo báo cáo của Cụm thi đua cho thấy, tính tới 31/12/ 2017 toàn Cụm có hơn 3.500 HTX, hơn 7.400 tổ hợp tác, 7 Liên hiệp HTX. Phần lớn các HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, nhiều tỉnh số lượng HTX, THT hoạt động có hiệu quả chiếm từ 40% trở lên như Liên minh HTX Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hoá. Hầu hết các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật mới và số lượng HTX được thành lập năm 2017 tăng cả về số lượng và chất lượng. Riêng trong năm 2017 toàn Cụm đã có 167 HTX và 3 Liên hiệp HTX thành lập mới.  

Ông Nguyễn Văn Hưng, Cụm trưởng Cụm thi đua Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã đánh giá những điểm mạnh về công tác thi đua khen thưởng. Theo đó Cụm 6 tỉnh Bắc Trung bộ là khu vực có số lượng HTX nhiều so với các Cụm thi đua khác trong cả nước (chiếm 19% tổng số HTX trên cả nước), với nhiều mô hình HTX, Liên hiệp HTX đa dạng trên nhiều lĩnh vực. 

Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã có sự chủ động tích cực trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua khen thưởng đã kịp thời, động viên khích lệ các thành viên tham gia HTX.

Thi dua

Tuy nhiên, đây lại là khu vực có điều kiện tự nhiên khó khăn. Các HTX sản xuất quy mô nhỏ, thiếu sự liên kết, năng lực cạnh tranh yếu, trình độ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng yêu cầu. Tại nhiều HTX công tác thi đua khen thưởng chưa được chú trọng, chưa đồng đều trong tất cả các HTX.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã thay mặt Ban chấp hành, Thường vụ, Thường trực Liên minh đánh giá cao phong trào thi đua của 6 tỉnh, cơ bản nhất trí với đánh giá mà báo cáo đề cập tổng hợp các vấn đề theo hướng dẫn của Trung ương. 

Đồng thời Chủ tịch đã có những chỉ đạo, giải quyết các đề xuất kiến nghị của các tỉnh về công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Chủ tịch đã yêu cầu Liên minh HTX các tỉnh bám sát theo nhiệm vụ, chức năng của HTX và địa phương. Thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng của Liên minh các tỉnh cả chiều rộng và bề sâu trong tư tưởng và hành động. Đồng thời nhất trí việc tổ chức thi đua theo Cụm là phương thức thi đua hợp lý.  


Minh Trang

Ý kiến bạn đọc ()