Hợp tác
19/01/2018 02:29 PM +07:00
11/12/2017 08:24 AM +07:00

Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung bộ: Bám sát thi đua theo chức năng, nhiệm vụ

“Liên minh HTX 5 tỉnh Bắc Trung bộ cần bám sát theo nhiệm vụ, chức năng của HTX và địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của Liên minh tỉnh cả chiều rộng và bề sâu”. Đây là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cụm thi đua Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

 

Báo cáo của Cụm thi đua cho thấy, tính tới 31/12/2017 toàn Cụm có hơn 3.500 HTX, hơn 7.400 tổ hợp tác (THT), 7 Liên hiệp HTX. 

Phần lớn các HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, nhiều tỉnh số lượng HTX, THT hoạt động hiệu quả chiếm từ 40% trở lên, như Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. 

Đã có sự chủ động tích cực

Về cơ bản, các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật mới và số HTX được thành lập năm 2017 tăng cả về số lượng và chất lượng. Riêng trong năm 2017, toàn Cụm đã có 167 HTX và 3 Liên hiệp HTX thành lập mới. 

Ông Nguyễn Văn Hưng - Cụm trưởng Cụm thi đua Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung bộ, đã đánh giá những điểm mạnh về công tác TĐKT. Theo đó, Cụm là khu vực có số lượng HTX nhiều hơn so với các Cụm thi đua khác trong cả nước (chiếm 19% tổng số HTX cả nước), với nhiều mô hình HTX, Liên hiệp HTX đa dạng trên nhiều lĩnh vực. 

Liên minh HTX 6 tỉnh đã có sự chủ động tích cực trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác TĐKT đã kịp thời, động viên khích lệ các thành viên tham gia HTX.

Tuy nhiên, khu vực này có điều kiện tự nhiên khó khăn. Các HTX sản xuất quy mô nhỏ, thiếu sự liên kết, năng lực cạnh tranh yếu, trình độ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác TĐKT chưa được chú trọng, chưa đồng đều trong tất cả các HTX. 

Các ý kiến tham luận của Liên minh HTX 6 tỉnh hầu hết đều nêu lên những khó khăn về vốn cho đào tạo, hoạt động và vấn đề giải ngân khó. Ngoài ra, một số liên minh HTX tỉnh đã đề cập đến những khó khăn và thuận lợi thành lập HTX. 

Ông Nguyễn Văn Hưng đã đề xuất và kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam về công tác tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác TĐKT; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống HTX và hàng năm phát động các phong trào thi đua theo từng chủ đề, nhằm phát triển phong trào HTX theo đúng mô hình HTX kiểu mới.

Chủ tịch yêu cầu Liên minh HTX 6 tỉnh hàng năm phải có các sáng kiến do các thành viên đề xuất, hoặc do tỉnh chỉ đạo để báo cáo Liên minh HTX Việt Nam. 

Bám sát theo nhiệm vụ, chức năng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã thay mặt Ban chấp hành, Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao phong trào thi đua của 6 tỉnh. 

Chỉ đạo về công tác TĐKT trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu Liên minh HTX các tỉnh bám sát theo nhiệm vụ, chức năng của HTX và địa phương, thúc đẩy công tác TĐKT của Liên minh các tỉnh cả chiều rộng và bề sâu trong tư tưởng và hành động. Đồng thời nhất trí việc tổ chức thi đua theo Cụm là phương thức thi đua hợp lý. 

Liên quan đến các kiến nghị của Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung bộ, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đã nhất trí với đề xuất công tác tập huấn, đào tạo. Chủ tịch yêu cầu tăng cường chính phủ điện tử, giảm bớt hành chính giấy tờ thủ tục; tán thành Ban TĐKT Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Ban TĐKT tỉnh trong việc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống HTX, đặc biệt là các hình thức khen thưởng kịp thời. 
Chủ tịch yêu cầu Liên minh HTX 6 tỉnh hàng năm phải có các sáng kiến do các thành viên đề xuất, hoặc do tỉnh chỉ đạo để báo cáo Liên minh HTX Việt Nam. 

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng đã thông tin cho Liên minh HTX 6 tỉnh Bắc Trung bộ về một số nội dung Liên minh HTX Việt Nam đã và đang triển khai để hỗ trợ cho toàn hệ thống Liên minh hoạt động hiệu quả nhất là về cơ chế chính sách, nguồn vốn, đào tạo, công nghệ thông tin và truyền thông.

Tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An được chọn làm Cụm trưởng Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ năm 2018.

Minh Trang
 

Ý kiến bạn đọc ()