Hợp tác
20/01/2018 08:32 PM +07:00
29/12/2017 02:30 PM +07:00

Liên minh HTX Thành phố Hà Nội: Đổi mới, Hợp tác, Hội nhập và Phát triển bền vững

Sáng 29/12/2017, Liên minh HTX Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự Hội nghị có Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo; Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Đào Đức Toàn; Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Toản.

 

Liên minh HTX Hà Nội

Với chủ đề “Đổi mới, Hợp tác, Hội nhập và Phát triển bền vững”, Đại hội lần thứ V tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên minh HTX Thành phố Hà Nội và kết quả phong trào kinh tế hợp tác (KTHT), nòng cốt là HTX nhiệm kỳ 2012-2017. Qua đó tổng kết rút ra những tồn tại và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Chú trọng phát triển về chất 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã bày tỏ sự nhất trí với báo cáo nhiệm kỳ IV cùng với các ý kiến tham luận. 

Đánh giá cao kết quả mà Liên minh HTX Thành phố Hà Nội đã đạt được, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, KTHT, nòng cốt HTX ngày càng đổi mới và phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị xã hội.

Liên minh HTX Thành phố Hà Nội là tổ chức đi đầu trong cả nước triển khai các chính sách hỗ trợ cho KTHT, nòng cốt là HTX.

Liên minh HTX Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng đã chỉ ra một số hạn chế của KTHT như đóng góp vào phát triển kinh tế cho thành phố còn chưa lớn, một số HTX quy mô còn nhỏ, sự hợp tác liên kết còn yếu.

Để khắc phục những hạn chế yếu kém thời gian qua, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã đề nghị Liên minh HTX Thành phố Hà Nội thời gian tới cần tập trung nhận thức rõ về quan điểm phát triển tổ hợp tác (THT), HTX, bên cạnh việc phát triển số lượng phải chú trọng phát triển về chất lượng. Cần huy động và phân bổ nguồn lực từ thị trường. Đề nghị trong Nghị quyết của Đại hội cần tăng thêm số lượng chỉ tiêu như tăng số lượng thành viên và tăng thu nhập của thành viên lên. “Trước hết vì lợi ích và thu nhập của thành viên sau là lợi ích của HTX”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nói. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng đề nghị Liên minh HTX Hà Nội thực sự là cơ quan đóng vai trò nòng cốt và quan trọng trong việc phát triển HTX, Liên hiệp HTX. “Liên minh Hà Nội nên triển khai 3 đề án như giải quyết dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, tái cơ cấu các HTX theo hướng chuyên ngành, tất cả các HTX đều được đăng ký thành lập”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu các HTX, THT, doanh nghiệp và các thành viên đổi mới tự nỗ lực đi lên; tiếp tục bám sát các chương trình và các đề án mà Liên minh HTX Việt Nam đang triển khai. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo kỳ vọng Liên minh HTX Thành phố Hà Nội phát triển đóng góp cho sự phát triển của KTHT nói riêng, kinh tế xã hội của thành phố và cả nước nói chung.

Liên minh HTX Hà Nội

Phấn đấu 80-90% HTX hoạt động khá, tốt

Theo báo cáo của Liên minh HTX Thành phố Hà Nội, tính đến nay, Hà Nội có hơn 1.700 HTX và Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Trong đó 907 HTX nông nghiệp, 237 HTX thương mại – dịch vụ, 59 HTX vận tải, 6 HTX xây dựng, 31 HTX loại hình khác, 02 Liên hiệp HTX và 1.284 tổ hợp tác. Toàn Thành phố Hà Nội đã có 1.452 HTX đã thực hiện tổ chức lại theo Luật HTX 2012 (chiếm 95%), còn 83 HTX chưa thực hiện tổ chức lại.

Liên minh HTX Thành phố Hà Nội đã đánh giá những điểm mạnh và hạn chế trong nhiệm kỳ IV, đồng thời đề ra mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ V (2017-2022). Theo đó, mục tiêu phấn đấu đạt từ 80-90% HTX hoạt động tốt, khá, không còn HTX hoạt động yếu kém, tồn tại hình thức; 80% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó có 60% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ Cao đẳng trở lên. 

Liên minh HTX Hà Nội

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của khu vực HTX đạt từ 7-7,5%. Hàng năm phát triển 30-50 HTX. Phấn đấu đến năm 2022 có từ 10-12 Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững và hàng năm kết nạp từ 50-60 HTX, Liên hiệp HTX, quỹ TDND là thành viên của Liên minh HTX Thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Đức Toàn, Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội đã biểu dương kết quả của Liên minh HTX Thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế của KTHT, nòng cốt HTX. 

Chỉ đạo hoạt động của Liên minh HTX Thành phố Hà Nội thời gian tới, ông Đào Đức Toàn đã đề nghị Liên minh HTX Thành phố Hà Nội quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, tích cực giới thiệu điển hình các mô hình tiên tiến, phát huy tích cực vai trò của ban lãnh đạo, tăng cường các sở ban ngành tỏng công tác phát triển KTHT, tăng cường tham mưu cho lãnh đạo thành phố các chính sách thực hiện xây dựng KTHT, nòng cốt HTX.

Kết thúc Hội nghị, Đại hội đã bầu 65 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2017-2022; ông Lê Văn Thư được bầu Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố Hà Nội khoá V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Liên minh HTX Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Liên minh HTX Hà Nội

Minh Trang
 

Ý kiến bạn đọc ()