Hợp tác
22/01/2018 03:21 AM +07:00
18/12/2017 07:52 AM +07:00

Liên minh HTX đồng bằng Sông Hồng: Đặt mục tiêu 85% HTX nông nghiệp hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Cụm Liên minh HTX các tỉnh đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH) vừa diễn ra, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng: “phát triển thành viên mới là yếu tố quyết định để xây dựng HTX làm ăn hiệu quả”.

 

Đánh giá cao công tác tổ chức của Cụm Liên minh HTX các tỉnh ĐBSH, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng công tác thi đua khen thưởng theo Cụm đã đổi mới cách làm, tổ chức được các hội chợ liên kết các sản phẩm vùng miền phù hợp, tạo động lực để các HTX làm ăn hiệu quả. 

Chú trọng  phát triển thành viên

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, hệ thống Liên minh cần tập trung phát triển HTX cả bề rộng và chiều sâu, chú trọng vào phát triển số lượng thành viên, “nhiều nơi thành lập HTX để lấy chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới”. Chủ tịch cho rằng phát triển thành viên mới là yếu tố quyết định để xây dựng HTX làm ăn hiệu quả. 

Bên cạnh đó, với thực tiễn hiện nay, ngoài mô hình HTX cần quan tâm đến xây dựng Liên hiệp HTX. “Trong xây dựng 15.000 HTX tới đây, tôi đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho Liên minh tỉnh để thành lập Liên hiệp HTX”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Đánh giá cao vai trò của công tác tuyên truyền, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu Liên minh các tỉnh cần đổi mới và chú trọng hơn công tác này. “Công tác tuyên truyền là việc trọng tâm của trọng tâm. Tuy nhiên, nên chia nhỏ từng đối tượng theo từng nội dung tuyên truyền”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu. 

Để đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị Liên minh tỉnh thực sự đóng vai trò trong việc phát triển kinh tế hợp tác (KTHT) và HTX. Yêu cầu việc thành lập HTX phải hoạt động theo Luật, người đứng đầu HTX phải thực sự là người giỏi, đóng vai trò nòng cốt. “Nếu không có người đứng đầu HTX giỏi sẽ không làm được. Các đồng chí phải chọn giám đốc có năng lực, có tâm huyết để xây dựng chuỗi”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chỉ đạo. 

Ngoài ra, để hỗ trợ cho hệ thống Liên minh HTX các tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết Liên minh HTX Việt Nam đang xây dựng và trình các đề án về tài chính, kiểm toán, công nghệ thông tin, đào tạo, truyền thông… lên Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ.

Một tin vui là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đồng ý tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác kết hợp với hội chợ toàn quốc vào tháng 4 hằng năm, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thông báo.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chứng kiến các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2018
 

Gần 2,5  triệu thành viên

Theo số liệu báo cáo, đến nay Cụm 9 tỉnh Liên minh HTX ĐBSH có 4.139 HTX thu hút 2.425.931 thành viên tham gia. Trong đó, có 2.592 HTX nông nghiệp (tăng 88 HTX), 1.007 HTX phi nông nghiệp (giảm 208 HTX), 373 quỹ TDND (tăng 2 quỹ); năm 2017 thành lập mới 206 HTX. 

Toàn Cụm có 7.811 tổ hợp tác (THT). Trong đó, 2.035 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 1.282 THT hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; 2.912 THT tiểu thủ công nghiệp; 104 THT xây dựng; 1.478 THT tín dụng. Riêng năm 2017 thành lập mới 214 THT. Trên địa bàn Cụm hiện có 2 Liên hiệp HTX thuộc tỉnh Hải Dương và tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản.

Các HTX sau chuyển đổi đã củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt được nâng lên. Nhiều HTX có phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi hơn, ứng dụng KH-KT được đẩy mạnh, cơ giới hóa được tăng cường, xuất hiện nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả. 

Các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, quỹ TDND, các THT, Liên hiệp HTX cơ bản đều đổi mới hoạt động, bước đầu hoạt động theo đúng Luật HTX 2012. 

Tuy nhiên, hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó, các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa các HTX với các DN còn ít. Việc chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX 2012 nhiều nơi còn hình thức, chất lượng dịch vụ của HTX còn hạn chế. 

Để đẩy mạnh phát triển KTHT năm 2018, Cụm đặt mục tiêu có ít nhất 85% HTX lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả, 100% quỹ TDND và 87% HTX phi nông nghiệp, chuyên ngành hoạt động hiệu quả. Thành lập mới ít nhất 130 HTX; 2 - 3 Liên hiệp HTX; 140 THT.

Liên minh HTX các tỉnh ĐBSH đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển KTHT, trong đó tập trung vào công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, các sở ngành trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Liên minh HTX theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Minh Trang
 

Ý kiến bạn đọc ()