Hợp tác
24/02/2018 01:22 AM +07:00
30/10/2017 06:42 AM +07:00

Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc: Hơn 50% HTX hoạt động hiệu quả vào năm 2020

Tại Đại hội nhiệm kỳ IV (2017 - 2022) của Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã nhấn mạnh về sự cần thiết việc đổi mới mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sang công ty tài chính và xây dựng trung tâm kiểm toán để tăng cường năng lực quản trị, thu hút được nhiều nguồn lực xây dựng kinh tế tập thể(KTTT) nòng cốt là HTX.

 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Đại hội

Phát biểu định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng còn rất nhiều việc Liên minh HTX tỉnh phải làm, cần phấn đấu thực hiện các mục tiêu ở mức cao hơn so với hiện nay. Liên minh HTX tỉnh cần sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong việc tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ chung.

Nhiều đề án hỗ trợ kinh tế hợp tác

Chủ tịch đề nghị Liên minh HTX tỉnh tham mưu xây dựng đề án cùng Liên minh HTX Việt Nam, trình Chính phủ đồng ý 100% HTX đăng ký là thành viên và giải quyết vấn đề giải thể các HTX yếu kém.

Chủ tịch mong muốn Liên minh HTX tỉnh nâng cao công tác tuyên truyền vận động các thành viên tham gia HTX. Bên cạnh đó, tăng cường huy động nguồn lực từ nhiều nguồn, bao gồm cả từ các tổ chức phi chính phủ; đặc biệt chú trọng đào tạo lại đội ngũ quản trị và đào tạo nghề cho các thành viên. 

“Có nhiều ý kiến cho rằng thủ tục đăng ký thành lập HTX quá rườm rà, tiền đăng ký cao. Điều này chúng tôi đã báo cáo với Chính phủ, tăng cơ chế chính sách, kiến nghị miễn tiền đăng ký HTX. Trong thời điểm hiện nay, việc đăng ký online nhanh, chi phí không nhiều”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết. 

Chủ tịch yêu cầu Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc, bằng các chính sách hỗ trợ, đưa tỷ lệ các HTX làm ăn có hiệu quả đạt trên 50%.

Để giải quyết tình trạng thiếu vốn, Chủ tịch cho rằng đối với các tổ hợp tác (THT), HTX có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì cho vay. “Những phương án kinh doanh dù là ngắn hạn, dài hạn đều cho các THT và các HTX vay”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thẳng thắn.

Nói về kế hoạch công tác của Liên minh HTX Việt Nam thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, hiện Liên minh đang triển khai một số đề án để nâng cao hiệu quả hỗ trợ, cung ứng các dịch vụ cho các thành viên HTX trên cả nước.

Liên minh sẽ đổi mới mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hiện nay sang dạng công ty tài chính thực hiện theo luật và huy động nguồn lực từ thị trường, đề nghị có sự đóng góp của quỹ hỗ trợ tỉnh. 

“Từ nguồn lực huy động đó, Quỹ Trung ương (TW) sẽ ủy thác trở lại cho các quỹ của tỉnh để cho vay theo cơ chế”, Chủ tịch nhấn mạnh. 

Chủ tịch cũng mong muốn Vĩnh Phúc và các tỉnh hàng năm xây dựng được 2 - 3 mô hình mới thành lập, hoặc tái cơ cấu lại HTX hiện nay, do Trung ương trực tiếp hỗ trợ vốn. 

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc, 5 năm qua (tính đến 30/6/2017), toàn tỉnh có 600 HTX (giảm 49 HTX so với năm 2012), trong đó có 237 HTX nông nghiệp (chiếm 39,5%) và 363 HTX phi nông (60,5%). 

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại Đại hội

Nhiều HTX chuyển sang mô hình mới

Trong tổng số 600 HTX, có 527 HTX đang hoạt động và 73 HTX ngừng hoạt động. Đáng chú ý, nhiệm kỳ III có 70 HTX thành lập mới, 26 HTX chuyển sang loại hình tổ chức khác, 18 HTX bàn giao cho ngành điện và 75 HTX đã giải thể. 

Hiện toàn tỉnh có 345 HTX thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Qua đánh giá, số HTX đạt loại khá chiếm 23,3%, loại trung bình chiếm 50%. Số HTX yếu giảm từ 9,6% xuống còn 7%. 

Với kết quả đạt được trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen, Cờ thi đua và các danh hiệu khác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên minh HTX tỉnh cũng đã chỉ ra những khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động, như chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ HTX và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều HTX còn chưa gắn với thị trường.

Để giữ vững ổn định, tăng hiệu quả hoạt động, Liên minh HTX tỉnh đã xác định rõ những nhiệm vụ trong thời gian tới và đặt ra những mục tiêu cụ thể, như tăng trưởng bình quân doanh thu của các HTX 7 - 8%; đến năm 2022, tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt 40%, trung bình 55%, HTX yếu kém còn 5%. 

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ IV với 36 thành viên. Ông Nguyễn Văn Kiệm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 

Minh Trang
 

Ý kiến bạn đọc ()