Hợp tác
19/03/2018 05:48 PM +07:00
16/01/2018 03:22 PM +07:00

Thành lập 122 HTX do phụ nữ quản lý năm 2017

Thành lập HTX là một trong những chỉ tiêu khó nhưng đã đạt được rất cao. Các cấp Hội phụ nữ đã hỗ trợ thành lập 122 hợp tác xã do phụ nữ quản lý trong năm 2017. Đây là một trong 9 kết quả nổi bật được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam công bố tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 16/1/2018. 

 

phu nu

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm 2017, các cấp Hội Phụ nữ đã tăng cường công tác phối hợp, tận dụng các nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác để tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội. 

Theo báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 100% các tỉnh, thành đã đăng ký thực hiện 7 chỉ tiêu nhiệm kỳ, các chỉ tiêu đều cơ bản đạt và vượt, trong đó các chỉ tiêu khó như đề xuất chính sách, thành lập HTX, phát triển hội viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Các tỉnh, thành đã đề xuất 124 chính sách, chương trình, đề án, hỗ trợ thành lập 122 HTX do phụ nữ quản lý.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số địa phương vẫn chưa chú trọng duy trì, củng cố và phát triển các HTX, THT sau khi thành lập, bên cạnh đó, năng lực của Ban quản lý còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT.

Vấn đề hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ trung niên trong bối cảnh ruộng đất bị bỏ hoang nhiều và những người trẻ tuổi đi làm ăn xa, làm công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng còn nhiều hạn chế. 

Tỷ lệ nợ quá hạn vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội đã giảm nhưng vẫn còn 2 tỉnh, thành nợ quá hạn trên 2% là Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong năm 2017, Hội Phụ nữ Việt Nam đã vận động phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng hợp tác xã. 

Cụ thể, thành lập mới 1.178 tổ liên kết, tăng thêm 18.471 thành viên; 589 THT theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP; 122 HTX theo Luật HTX 2012, trong đó có 63 HTX thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, 10 HTX công nghiệp và tiểu thủ công, 30 HTX dịch vụ, 19 HTX lĩnh vực khác.

Tổng vốn cho HTX vay đạt 12,19 tỷ đồng; số thành viên là nữ trong BQL được tập huấn là 908 thành viên; tổng số thành viên, BQL HTX được tập huấn là 1.818 thành viên.

Trong năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong đó có nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, đặc biệt là hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

H.Trang
 

 

Ý kiến bạn đọc ()