Hợp tác
22/02/2018 05:58 PM +07:00
19/10/2017 07:53 AM +07:00

Thường trực Liên minh HTX Việt Nam: Họp về báo cáo làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chiều 18/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Thường trực Liên minh đã có cuộc họp, thảo luận lần thứ 2 lấy ý kiến về nội dung 3 báo cáo sẽ làm việc với Ban kinh tế Trung ương tới đây.

Thường trực Liên minh HTX Việt Nam: Họp về báo cáo làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Góp ý vào Dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như vị trí, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam trong việc xây dựng chuỗi… 

Theo đa số các ý kiến, hoạt động của chuỗi thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên chưa đi vào thực chất, chưa rõ mục tiêu cụ thể. Các ý kiến góp ý đề án này cần nêu rõ vai trò của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh các tỉnh/thành phố và định hướng hoạt động thời gian tới như thế nào.

“Đề án này cần nêu rõ vai trò của Liên minh hỗ trợ gì cho các chuỗi; đã vận động thành lập được Liên hiệp HTX nhưng Liên minh cần xem lại đúng bản chất chưa? Giai đoạn tiếp theo nên làm lại đề án này ở địa phương và dưới sự hỗ trợ của Liên minh”, ông Nguyễn Mạnh Cường - Viện Phát triển Kinh tế hợp tác, đề xuất.

Một số ý kiến nhấn mạnh về việc thành lập Liên hiệp HTX, lựa chọn các HTX tham gia chuỗi là tương đối chính xác. Tuy nhiên, Liên hiệp hoạt động rất yếu. Báo cáo cần làm rõ việc cần thiết thành lập các Liên hiệp và xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, đồng thời cần xây dựng đề án Liên hiệp cụ thể hơn. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đóng góp về giải pháp của báo cáo cần nhấn mạnh sự cần thiết của chuỗi và định hướng mục tiêu hoạt động như thế nào? 

“Cần có định hướng và mục tiêu hoạt động của chuỗi. Từ đó đi vào giải pháp như tuyên truyền, cơ chế chính sách, nguồn lực và triển khai thực hiện. Đặc biệt cần làm rõ xây dựng mô hình nhưng phải nhân rộng”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh, nhấn mạnh. 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo. 

Chủ tịch nhấn mạnh để buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương đạt kết quả tốt nhất, báo cáo cần phải có những thống kê hoạt động của các HTX làm ăn có hiệu quả, nêu tên cụ thể của các HTX đó nhưng phải gắn với sản phẩm nào, gắn với doanh nghiệp nào. 

Chủ tịch cũng yêu cầu Ban soạn thảo cũng nên đưa vào nội dung như công tác quản trị HTX, các chỉ tiêu kinh tế, doanh thu lợi nhuận tăng - giảm? 

Đối với các báo cáo: Thực trạng phát triển HTX và định hướng phát triển trong tình hình mới; vị trí vai trò và tổ chức, bộ máy của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX trong tình hình mới.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu Ban soạn thảo cần biên tập lại khái quát hơn, kết cấu chặt chẽ hơn. Đặc biệt cần nhấn mạnh tổng quan làm nổi bật sự hỗ trợ của Nhà nước và vai trò của Liên minh HTX Việt Nam. 
 

Minh Trang
 
 

Ý kiến bạn đọc ()