Hợp tác
22/02/2018 06:01 PM +07:00
20/10/2017 08:03 AM +07:00

Xác định rõ vị thế của Liên minh HTX Việt Nam

“Liên minh và toàn bộ hệ thống xin nhận nhiệm vụ và ủy thác của Nhà nước, đó là chủ trì trong việc thông tin, tuyên truyền, cung ứng các dịch vụ công”, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương chiều ngày 19/10.

 

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát yêu cầu phải xác định rõ vai trò chức năng của Liên minh HTX Việt Nam là nòng cốt thúc đẩy phát triển HTX trong thời gian tới. Luật HTX 2012 đã đưa ra một khung chung, nhưng trên thực tế, mô hình HTX rất đa dạng. 

“Những mô hình đa dạng trong cuộc sống rất nhiều và hơn ai hết, Liên minh HTX là đơn vị hiểu rõ nhất những mô hình nào hoạt động có hiệu quả”, Phó Trưởng ban Cao Đức Phát đã nhấn mạnh. 

Khó khăn về vốn

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế HTX.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao…
Báo cáo của Liên minh HTX cũng cho biết, sau hơn 1 năm triển khai xây dựng mô hình HTX gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn, Liên minh đã đạt được những kết quả bước đầu. 

Có 14/25 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả. Việc xây dựng chuỗi giá trị đã mang lại lợi ích nhất định cho phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và của đất nước.

Đối với tình hình phát triển HTX và Liên hiệp HTX và một số giải pháp tiếp tục phát triển HTX trong thời gian tới, báo cáo của Liên minh cho biết, đến nay, cả nước có 18.268 HTX, 50 Liên hiệp HTX. Mục tiêu của cả nước là đến năm 2020 có 15.000 HTX hoạt động có hiệu quả. 

Báo cáo của Liên minh cũng đưa ra những giải pháp và đề xuất với lãnh đạo Trung ương một số kiến nghị để thúc đẩy HTX và Liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả.

Liên quan đến các đề xuất với Ban Kinh tế Trung ương về chính sách tín dụng cho các HTX, thay mặt Liên minh HTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh, hiện nay các HTX đang gặp khó khăn về vốn do các Ngân hàng yêu cầu tài sản thế chấp, trong khi đó, Chính phủ đã quy định HTX được vay tối đa 2 tỷ đồng, hộ cá nhân vay tối đa 500 triệu đồng không phải thế chấp. 

Hiện nay, cả nước mới có 0,6% số HTX được vay ngân hàng, 2,3% HTX được vay quỹ phát triển HTX. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cũng kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất với Chính phủ có quy định thống nhất của các quỹ hỗ trợ để hỗ trợ cho các HTX phát triển thời gian tới. 

Đề cập đến các nội dung trong các báo cáo của Liên minh, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng trong Đề án phát triển HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới cần làm rõ phát triển HTX là một phương thức sản xuất, là một trong phương thức cơ bản để xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu sản xuất. 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì buổi làm việc
 

Liên minh HTX là nòng cốt

Liên quan đến vị trí, vai trò của Liên minh, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề xuất Ban Kinh tế Trung ương trình lên Chính phủ, Ban bí thư về vị trí, vai trò của Liên minh trong giai đoạn tới, đồng thời đề xuất Ban Kinh tế Trung ương thành lập Trung tâm kiểm toán HTX.

Để Liên minh HTX Việt Nam phát triển, theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, cần cơ chế của Nhà nước và vốn mồi. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nêu 6 nội dung chính như: Cần tạo liên kết dọc, liên kết về vốn giữa Trung ương và địa phương; xây dựng chuỗi giá trị hàng hoá; hình thành Trung tâm kiểm toán cho HTX; đẩy mạnh công tác thông tin làm đường dẫn kênh dịch vụ cho các HTX; cung cấp dịch vụ công nghệ, tư vấn…; xây dựng các mô hình HTX thành công.

Một số ý kiến của đại biểu các bộ, ngành đánh giá những ưu điểm và hạn chế của hệ thống HTX hiện nay và thừa nhận các HTX đang gặp khó khăn về vốn. Đối với vị trí và vai trò của Liên minh HTX, các bộ ngành đã đồng ý với đề xuất của Liên minh là xác định rõ vai trò, vị trí của Liên minh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam cụ thể, thuyết phục, đồng thời cũng chỉ ra những bất cập trong Luật HTX. 
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng yêu cầu cần làm rõ hơn vị trí, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam.

Theo Phó Trưởng ban Cao Đức Phát, Liên minh HTX là lực lượng đông đảo nhất, chuyên nghiệp nhất và là nòng cốt cho phát triển HTX. Như vậy, Liên minh phải có cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, nguồn lực… tương ứng. 

Chỉ đạo những công việc thời gian tới, Phó Trưởng ban Cao Đức Phát yêu cầu để HTX làm ăn hiệu quả không chỉ hướng nội mà cần phải hướng ngoại. “Thay vì chỉ phục vụ cho xã viên của mình thì phải mở rộng cho xã hội. Thay vì mình tự làm thì cần tham gia chuỗi liên kết”, Phó Trưởng ban Cao Đức Phát nói. 

Về việc đăng ký thành lập HTX, cần vận động, tuyên truyền chứ không thể để họ tự bơi. “Với HTX phải kỳ công tuyên truyền vận động, hỗ trợ chứ không đợi họ tự đến đăng ký như doanh nghiệp”, Phó Trưởng ban Cao Đức Phát chỉ đạo.

Về đề xuất thành lập Trung tâm kiểm toán HTX, Phó Trưởng ban Cao Đức Phát đồng ý với đề xuất của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo và đánh giá rằng việc xây dựng kiểm toán HTX chính là tạo niềm tin, tạo sự minh bạch và khắc phục được những điểm yếu của HTX hiện nay. 

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cũng lưu ý, Liên minh HTX Việt Nam cần tăng cường chức năng kinh tế để chủ động làm xúc tiến thương mại, hỗ trợ kinh doanh. “Thông qua hỗ trợ kinh doanh sẽ giúp các HTX giải quyết được vấn đề thị trường”, Phó Trưởng ban Cao Đức Phát nhấn mạnh.
 

Minh Trang
 

Ý kiến bạn đọc ()