Kinh doanh xanh
20/01/2018 08:30 PM +07:00
10/01/2018 07:52 AM +07:00

Bắc Kạn: Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới

Sự phát triển đúng hướng của HTX và các tổ hợp tác, nhất là việc chú trọng phát triển các dịch vụ một cách hiệu quả đã tạo động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trước, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nông thôn mới.

 

Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới

Các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ cách làm và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất ở một số ngành nghề thế mạnh của địa phương, như: sản xuất bún khô, phở khô, miến, trồng cây ăn quả… 

Theo Liên minh HTX tỉnh, hiện trên toàn tỉnh có 92 HTX kiểu mới, trong đó có 69 HTX có dịch vụ cung cấp cho thành viên; đặc biệt là có 12 HTX có dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm, tiêu biểu như: HTX Thành Đạt, HTX nông nghiệp sạch Tân Sơn, HTX Hợp Lực, HTX Đức Mai, HTX Châu Hưng… Đa số các HTX trên địa bàn tỉnh đều trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất với tỷ lệ cung ứng dịch vụ trong thành viên đạt 75%.

Theo đánh giá của Liên minh HTX Việt Nam, tỉnh Bắc Kạn có 24 HTX hoạt động hiệu quả. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình HTX làm ăn hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của các thành viên và người lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Dễ nhận thấy khi kinh tế tập thể phát triển đúng hướng sẽ là một trong những yếu tố và động lực quan trọng góp phần kiến tạo nền tảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thực tế nhìn nhận, tại 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đều có các mô hình hợp tác xã hoạt động tương đối hiệu quả.

Nhận hỗ trợ từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đã có 42 lượt HTX trên toàn tỉnh được hỗ trợ với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, một số hợp tác xã đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ trang thiết bị hạ tầng cho đơn vị, duy trì sản xuất như: HTX nông nghiệp Nà Tu, Cẩm Giàng (Bạch Thông); HTX 20/10 (Chợ Mới); HTX nông nghiệp Bản Súng (Ngân Sơn)…

Hoạt động của hợp tác xã tại các địa phương đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn, thu nhập của thành viên và người lao động ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. 

Đó vừa là công cụ hỗ trợ nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, vừa góp phần tạo điều kiện phát huy nội lực rất hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Chất lượng cuộc sống của các hộ thành viên từng bước được cải thiện, hỗ trợ nhau trong sản xuất kéo theo kinh tế hộ phát triển, điều này cũng góp phần đem lại ổn định trật tự chính trị xã hội tại địa phương. 

Ngoài ra, HTX còn tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội xây dựng hạ tầng nông thôn như: Làm đường bê tông liên thôn, nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự… đây cũng chính là nền tảng kiến thiết nông thôn mới tại các địa phương.

Theo ông Trần Ngọc Quang- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, để hoàn thành xây dựng nông thôn mới phải có hợp tác xã, tổ chức sản xuất hoạt động hiệu quả, bền vững. Đó là tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện tốt tiêu chí này sẽ kéo theo các tiêu chí khác như: hộ nghèo sẽ giảm đi (tiêu chí số 11), lao động có việc làm (tiêu chí số 12), thu nhập của người dân tăng lên (tiêu chí số 10)… 

Lê Trang
 

Ý kiến bạn đọc ()