Kinh doanh xanh
20/03/2018 09:05 AM +07:00
15/03/2018 07:42 AM +07:00

Cam Ranh: 4 xã tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Sau khi 4 xã nông thôn mới (NTM) không còn đạt các tiêu chí mới, Tp.Cam Ranh (Khánh Hòa) phấn đấu trong năm 2018 sẽ đưa 4 xã này đạt chuẩn trở lại.

 

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Tp. Cam Ranh, năm 2015, thành phố có 4/6 xã đạt chuẩn NTM, là: Cam Bình, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông và Cam Lập. Nhưng đến tháng 6/2017, thực hiện đánh giá lại theo chuẩn mới. Tp.Cam Ranh không còn xã nào đạt chuẩn. Xã Cam Thành Nam, Cam Bình bị rớt 2 tiêu chí; xã Cam Thịnh Đông bị rớt 3 tiêu chí; xã Cam Lập bị rớt 4 tiêu chí. 

Kết quả khả quan

Chính vì vậy, cuối năm 2017, UBND Tp.Cam Ranh đã chỉ đạo các xã tập trung thực hiện đạt các tiêu chí NTM về y tế, hộ nghèo, thu nhập, tổ chức sản xuất. 

Đến nay, toàn thành phố có 6/6 xã hoàn thành quy hoạch chung NTM, trong đó 4 xã trên đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu trung tâm xã và đã cắm mốc chỉ giới những tuyến đường chính. 

Để nâng cao thu nhập cho người dân, UBND thành phố đã hỗ trợ chuyển đổi 54ha cây ăn quả, 16ha ớt, một số hộ chăn nuôi với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Phòng Kinh tế cũng đã phối hợp với Hội Nông dân Tp.Cam Ranh làm việc với UBND các xã rà soát mô hình sản xuất tiên tiến, THT sản xuất hiệu quả để vận động thành lập. 

Đến nay, thành phố đã thành lập được 5 HTX, gồm: HTX Nuôi gà Cam Thành Nam, HTX Nuôi dê Cam Phước Đông, HTX Dịch vụ nông nghiệp và sản xuất lúa Cam Thịnh Đông, HTX Nuôi tôm hùm lồng Cam Lập và HTX Nuôi tôm hùm lồng Cam Bình.

Ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế Tp.Cam Ranh, cho biết để trong năm 2018 có nhiều xã hoàn thành Chương trình theo tiêu chí mới Ban chỉ đạo xây dựng NTM Tp.Cam Ranh đang tích cực triển khai tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM, lồng ghép vào các buổi họp dân bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin khác nhau nhằm tuyên truyền chủ trương đến từng người dân và cán bộ. 

Xã Cam Bình đã có HTX tôm hùm

Phấn đấu hoàn thiện 19 tiêu chí

Những năm qua, công tác xây dựng NTM tại các xã của Tp.Cam Ranh gặp không ít khó khăn, thách thức. Theo lãnh đạo UBND Tp.Cam Ranh, các xã có diện tích rộng, đông dân, kết cấu hạ tầng KT-XH chưa hoàn chỉnh, cần nguồn lực đầu tư khá lớn trong khi ngân sách địa phương có hạn, nguồn vốn phân cấp xã ít, nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn chế. 

Đặc biệt, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, hạ tầng giao thông còn hạn chế, việc huy động sức dân cũng gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư hạ tầng cho NTM còn chậm. 

Bên cạnh đó, quá trình hoạt động SX-KD của các HTX còn nhiều khó khăn do thiếu vốn, ảnh hưởng đến hoạt động của các HTX trong quá trình chuyển đổi và xây dựng mới. Mô hình tổ chức liên kết giữa HTX với DN thu mua chưa được nhiều, nên chưa gắn kết được giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình, cho biết khó khăn hiện nay của xã là tiêu chí giáo dục. Do trên đảo chưa có trường cấp 3 trong khi một số hộ không cho con em qua đất liền học được. Xã đã kiến nghị Tp. Cam Ranh mở lớp phổ cập cấp 3 tại đảo Bình Ba để học sinh có điều kiện học. 

Về tiêu chí môi trường, xã còn một số hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư. Xã sẽ tiếp tục vận động để xóa bỏ, hoàn thiện tiêu chí môi trường. Trong năm 2018, xã phấn đấu hoàn thiện 19 tiêu chí NTM theo đúng mục tiêu của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND Tp.Cam Ranh, cho biết mục tiêu của thành phố trong năm 2018 sẽ có 4 xã đạt tiêu chí NTM, gồm: Cam Bình, Cam Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Thành Nam. Xã Cam Phước Đông sẽ đạt thêm 1 tiêu chí để nâng lên 12/19 tiêu chí, xã Cam Thịnh Tây sẽ đạt thêm 2 tiêu chí để nâng lên 6/19 tiêu chí. 

Văn Kỳ

 

Ý kiến bạn đọc ()