Kinh doanh xanh
23/01/2018 07:06 PM +07:00
08/01/2018 09:08 AM +07:00

HTX Hòa Đồng: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác môi trường

Để hạn chế tình trạng rác thải, các phế phẩm trồng trọt, chăn nuôi gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng (Tây Hòa-Phú Yên) đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vệ sinh môi trường từ năm 2014.

 

Hoạt động của HTX không chỉ thể hiện sự năng động, đa ngành nghề mà còn thể hiện sự liên liết chặt chẽ giữa HTX với các cấp ngành, tạo chuyển biến tích cực trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn.

Lực cản phát triển

Hòa Đồng là xã có 7 thôn. Kinh tế – xã hội tại đây ngày càng phát triển, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao, kéo theo đó là sự gia tăng về khối lượng – thành phần rác thải sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến môi trường sống. 

Trước tình hình cấp bách của công tác vệ sinh môi trường ở nông thôn, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng thực hiện thu gom chất thải rắn, xử lý chất thải sinh hoạt gia đình trên địa bàn xã. 

HTX thuê xe tải 2,5 tấn, một lái xe và hai công nhân thu gom rác tại các tuyến đường để vận chuyển rác về đổ tại bãi rác của huyện với tần suất bốn chuyến/tuần. HTX cũng kết hợp với chính quyền các thôn, tiến hành thu phí vệ sinh môi trường theo mức 5.000 đồng/người. 

Tuy nhiên, do còn gặp khó khăn về vốn, nguồn lực nên HTX chỉ vận động được khoảng 50% số hộ trên địa bàn tham gia và đóng phí đều đặn. Ý thức của người dân về công tác thu gom, phân loại rác thải tại gia đình chưa cao nên việc thu gom, vận chuyển rác thải chưa đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, do bãi rác tập kết của huyện cách xa nên chi phí vận chuyển cao, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải cuả HTX.

Được sự quan tâm của các cấp đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Sở TN-MT cũng như ý thức được tác hại rác thải nông thôn, HTX không những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là vấn đề phân loại rác tại nguồn.

Hoạt động của HTX nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý môi trường, từ đó hình thành các mô hình quản lý rác thải nông thôn theo phương thức tự quản của cộng đồng.
 

Tăng cường liên kết

Theo ông Lê Văn Cơ, Giám đốc HTX Hòa Đồng, hoạt động của HTX nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý môi trường, từ đó hình thành các mô hình quản lý rác thải nông thôn theo phương thức tự quản của cộng đồng; nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, xây dựng nếp sống văn minh vì sự phát triển bền vững, công bằng và tiến bộ xã hội.

Hiện nay, HTX đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của các thôn (Hội thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… cùng quan tâm và thực hiện quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn xã Hòa Đông. Các tuyến đường được phân công cho từng đoàn thể quản lí để nâng cao ý thức người dân.

Bên cạnh đó, HTX được Sở TN-MT và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ về chuyên môn và trang thiết bị thu gom rác, bảo hộ lao động cho công nhân. Đây là điều kiện giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với HTX để làm tốt công tác thu gom rác thải, góp phần làm môi trường nông thôn trên địa bàn xã sạch đẹp hơn.

Nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bảo vệ môi trường, đến nay, lượng rác thải đổ bừa bãi xuống kênh mương, ao hồ đã giảm đáng kể. Vấn đề vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường lớn của xã đã được đảm bảo. 

Ông Lê Như Lộ (thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng), chia sẻ: Trước đây, ý thức của bà con chưa cao nên rác ở khắp nơi, đi chỗ nào cũng gặp rác, nhất là ở lòng kênh mương, khu nghĩa địa… làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư và chất lượng cuộc sống của bà con. Từ khi HTX Hòa Đồng triển khai dịch vụ thu gom rác thải và tích cực tuyên truyền đến nay, tình trạng này đã được cải thiện. 

Việc triển khai mô hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn xã bằng việc đẩy mạnh liên kết, tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường của HTX đã tạo được mạng lưới quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn một cách hợp lý và đồng bộ; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Như Yến 
 

Ý kiến bạn đọc ()