Kinh doanh xanh
23/01/2018 06:59 PM +07:00
04/01/2018 09:26 AM +07:00

Hà Nội: Phát triển HTX gắn với xây dựng nông thôn mới

Liên minh HTX Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác củng cố, phát triển HTX ở các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017. Báo cáo nhấn mạnh các HTX đã nhận thức đầy đủ hơn sự cần thiết phải củng cố, tổ chức hoạt động của HTX theo đúng Luật HTX năm 2012 gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

Hà Nội:  Phát triển HTX gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Thành ủy, UBND Thành phố, năm 2017, Liên minh HTX Thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, trực tiếp tư vấn hướng dẫn triển khai củng cố hoạt động cho 37 HTX tại 37 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 13 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. 

Thông qua việc thực hiện củng cố, các HTX đã nhận thức đầy đủ hơn sự cần thiết phải củng cố, tổ chức hoạt động của HTX theo đúng Luật HTX năm 2012 gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc hỗ trợ các HTX củng cố mà nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, thành viên HTX và nhân dân địa phương đã nhận thức đúng hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX. 

Các HTX được củng cố đã tự xây dựng được đề án phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; nhiều HTX từng bước làm tốt các khâu dịch vụ thiết yếu có tính cộng đồng, đồng thời mở rộng thêm một số dịch vụ mới (như làm đất, khuyến nông, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật…) đem lại lợi nhuận cho HTX và thành viên. 

Nhiều HTX đã tranh thủ được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, đã phát huy nội lực sẵn có của HTX để từng bước triển khai hiệu quả đề án củng cố HTX, tiến tới hoàn thành tiêu chí số 13- Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Phong, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố Hà Nội, đánh giá cao sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của các huyện, thị xã cùng trách nhiệm của chính quyền địa phương xã trong triển khai củng cố HTX gắn với chương trình nông thôn mới. 

Tuy nhiên, theo ông Phong, vẫn còn một số phòng Kinh tế huyện chưa thực sự vào cuộc cùng phối hợp với Liên minh thực hiện củng cố các HTX mà coi đó là nhiệm vụ của Liên minh HTX Thành phố. Nhiều HTX chưa chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX để tiếp cận thực hiện kịp thời.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX Thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã tư vấn, hướng dẫn cho 37 HTX đã và đang củng cố của năm 2017 thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Đề án củng cố, đặc biệt là công tác hỗ trợ vốn, đồng thời tổ chức triển khai củng cố phát triển HTX tối thiểu 30 HTX tại 30 xã xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. 

Thay mặt Liên minh HTX Thành phố Hà Nội, ông Long đề nghị các huyện, UBND các xã quan tâm hơn nữa tới hoạt động của các HTX tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX Thành phố để củng cố phát triển các HTX, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho HTX và nâng cao đời sống cho người dân.

L.L
 

Ý kiến bạn đọc ()