Kinh doanh xanh
22/03/2018 04:53 PM +07:00
06/12/2017 07:26 AM +07:00

Huyện Thiệu Hóa phát huy vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đồng thời, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi để các DN, cá nhân đầu tư phát triển SX-KD, nhất là liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Huyện Thiệu Hóa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ KH-KT, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên cây, chuyên con theo hướng sản xuất hàng hóa, qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Chú trọngliên kết sản xuất

Thiệu Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò của DN trong phát triển nông nghiệp quy mô lớn, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh từ nền nông nghiệp thiên về sản lượng sang nền nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao. 

Trong đó, huyện đã và đang triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu lúa với một số DN trong, ngoài tỉnh, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn sản xuất đại trà từ 1,3 đến 1,5 lần. 

Việc liên kết sản xuất lúa được thực hiện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất bảo đảm quy trình nghiêm ngặt, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường và ATVSTP.

Như: liên kết sản xuất giống lúa thuần tại HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng - thị trấn Vạn Hà 20 ha; sản xuất lúa gạo 150 ha tại các xã: Thiệu Thành, Thiệu Duy, Thiệu Tâm, Thiệu Chính, Thiệu Minh. 

Ngoài ra, để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế, các xã, thị trấn đang phát huy vai trò của HTX dịch vụ nông nghiệp trong việc liên kết, hợp tác cung cấp dịch vụ cho phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại; Tập trung phát triển các chuỗi giá trị kinh tế từ sản xuất tới tiêu dùng, trong đó, DN, HTX đóng vai trò là trung tâm, là động lực dẫn dắt. 

Xã viên HTX Vạn Hà chăm sóc rau an toàn tập trung

Nâng cao chất lượng mô hình sản xuất

Đi đôi với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Thực tế các mô hình sản xuất đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên, huyện, các xã có điều kiện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. 9 tháng năm 2017, huyện đã huy động được 257,5 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 138 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. 

Kết quả, trên địa bàn huyện đã chỉnh trang nâng cấp 2 trụ sở xã, kiên cố đường giao thông bằng bê tông xi măng 5,6 km, kiên cố kênh mương nội đồng 1,26 km, sửa chữa 16 phòng học... Nâng số tiêu chí NTM toàn huyện lên 16 tiêu chí/xã. 

Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM, thời gian tới, huyện tiếp tục chuyển đất phi nông nghiệp sang trồng rau an toàn, ngô giống, ngô ngọt, nuôi trồng thủy sản... 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi lợn hướng nạc, bò thịt chất lượng cao; phát triển chăn nuôi gia cầm siêu trứng, siêu thịt... Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả xây dựng NTM, phấn đấu hết năm 2017 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM.

Xuân Hùng

 

Ý kiến bạn đọc ()