Kinh doanh xanh
23/01/2018 07:08 PM +07:00
03/01/2018 07:38 AM +07:00

Xây dựng nông thôn mới: Thành công từ mô hình Hợp tác xã

Với việc thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị, thôn Tầm Ngân 2, Lâm Sơn (Ninh Sơn) đã trở thành một trong những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận.

Nông dân thôn Tầm Ngân 2 trồng giống ớt Hàn Quốc cho hiệu quả kinh tế cao

Khởi động từ tháng 5/2014, đến tháng 8 năm nay, thôn Tầm Ngân 2 đã có hơn 3 năm thực hiện mô hình theo Dự án “Xây dựng NTM, gắn với chuỗi giá trị ngành Nông nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận” do KOICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc) và Tập đoàn CJ Hàn Quốc tài trợ. 

Theo mô hình, điểm đáng chú ý nhất là việc Tầm Ngân 2 thành lập Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp ngày 19/8/2015 với 32 thành viên. Ngoài cơ sở vật chất được xây dựng như Văn phòng HTX, ngân hàng nông cụ, kho vật tư nông nghiệp và sân phơi… 

HTX còn cho vay tín dụng xã viên, vận hành xưởng sơ chế ớt (do Tập đoàn CJ xây dựng). Theo thỏa thuận, CJ thực hiện cam kết trích ít nhất 0,3% giá thu mua ớt để đóng góp vào quỹ cộng đồng của thôn trong suốt thời gian hoạt động của xưởng sơ chế ớt. Có thêm nguồn thu này, Tầm Ngân 2 đã có thêm vốn để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn và kích thích sản xuất nông nghiệp phát triển.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NT&PTNT), kết quả của mô hình xây dựng NTM gắn với chuỗi giá trị ngành Nông nghiệp thể hiện qua bộ mặt nông thôn Tầm Ngân 2 đã ngày một khang trang, sạch đẹp hơn trước; kết cấu hạ tầng trong vùng dự án được cải thiện rõ rệt, sản xuất của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. 

Để tăng cường sản xuất nông nghiệp, dự án đào tạo cho người dân về điều khiển máy nông nghiệp; về sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, phương pháp nuôi bò, heo, dê, gà và canh tác lúa, bắp, ớt, chuối, dừa, làm phân ủ theo chương trình khuyến nông tỉnh. 

Đặc biệt, việc tham gia mô hình trồng ớt đã giúp người dân tiếp cận với kỹ thuật mới, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất và là tiền đề để hình thành chuỗi giá trị sản xuất ớt, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Từ số hộ nghèo đơn chiều chiếm tỷ lệ 42,4% trong năm 2014, Tầm Ngân 2 đã giảm xuống còn 32,4% hộ nghèo đa chiều vào cuối năm 2016.

Đồng chí Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình NTM tỉnh, nhận xét: Qua thực hiện dự án, nhận thức của người dân về tính tự chủ, tính cộng đồng, khả năng tiếp thu và áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được nâng lên nhiều và có thể tự duy trì, phát triển sau khi kết thúc dự án. 

Từ kết quả đạt được của mô hình xây dựng NTM gắn với chuỗi giá trị ngành Nông nghiệp nêu trên, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tiếp tục chủ trì triển khai thực hiện nhằm phát huy thành quả dự án, trước hết là phát triển mở rộng vùng trồng nguyên liệu ớt cung cấp cho nhà máy sơ chế ớt vận hành thành công. 

Theo đồng chí Phan Quang Thựu, tác động của dự án trên không chỉ đối với Tầm Ngân 2, mà còn cho kinh nghiệm, cách làm hay để các huyện, xã trong tỉnh vận dụng vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX; xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ có sự tham gia của doanh nghiệp. 

Mục đích của việc áp dụng mô hình này là nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân, tạo nguồn lực đóng góp xây dựng NTM.

Bạch Thương
 

Ý kiến bạn đọc ()