Lăng kính
20/02/2018 04:54 PM +07:00
22/01/2018 11:35 AM +07:00

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V: Quan điểm là hành động và hành động

Giao Nghị quyết phải đi kèm việc quy trách nhiệm cho đầu mối thực hiện, các chỉ tiêu thi đua – khen thưởng (số lượng hợp tác xã thành lập mới) không nên cứng nhắc quá, cần duy trì báo cáo trong thời gian dài, các cán bộ đi học ở nước ngoài về phải viết đề án nghiệm thu chứ không chỉ thăm quan xong rồi bỏ vào trong cặp mà không áp dụng thực tiễn.

 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo

Làm từ đơn giản đến phức tạp

Các báo cáo trên đã nhận được sự đóng góp của các đồng chí, cho thấy chúng ta đã “gãi đúng chỗ ngứa”. Khối lượng công việc tích góp nhiều năm, việc gì cũng muốn làm, nên làm từ đơn giản đến phức tạp, từ đến khó.

Về hợp tác quốc tế, Thường vụ sẽ ban hành quy chế về hợp tác quốc tế chung cả hệ thống, Ban Chấp hành ủy quyền cho Thường vụ, Thường trực tham mưu cho Thường vụ soạn thảo quy chế và ban hành quy chế chung. Trong đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, tôn trọng vai trò của từng đơn vị. Những gì làm được thì làm tốt, Trung ương chỉ hỗ trợ nghiệp vụ, đào tạo; các đồng chí cung cấp thông tin tốt và các dự án do Trung ương vận động phân bổ cho địa phương trên cơ sở minh bạch công khai. 

Các khó khăn vướng mắc chuyển về Trung ương, tôi trực tiếp phụ trách, vướng ở chỗ nào giải quyết luôn chỗ đó. Còn lại thống nhất về mục tiêu, quan điểm là hành động và hành động.

Về thi đua – khen thưởng, Ban Thi đua trên cơ sở ý kiến xem chỉ tiêu số lượng và chất lượng đặt ra 2 – 3 phương án xử lý, xin ý kiến chỉ đạo chính thức của từng thành viên Ban Chấp hành, thực hiện theo nguyên tắc đa số. Chỉ tiêu chất lượng, số lượng, quy mô, số lượng thành viên, thu nhập thành viên tăng lên, đó là bản chất cốt lõi của HTX nhưng cần lưu ý chất lượng hơn là số lượng.

Về công nghệ thông tin, tôi kêu gọi động viên tất cả các đồng chí trong hệ thống cùng nhau làm tốt công tác thông tin, đây là sức mạnh của chúng ta. Không chờ tất cả các bộ ngành. 

Về công tác tổ chức cán bộ, sẽ có những bước đi mạnh dạn hơn, cơ cấu phù hợp hơn. Chúng ta sửa quy chế Ban Chấp hành, phải tạo điều kiện để danh chính ngôn thuận cho các cán bộ làm việc, chế độ công tác thế nào cho phù hợp. Đi theo nghĩa vụ trách nhiệm phải có quyền lợi. Hiện nay, quy chế ban hành hoành tráng nhưng quyền lợi, trách nhiệm không rõ ràng.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Phan Nhật Nam

Không chạy theo số lượng, hình thức

Tôi đồng tình với các báo cáo mà Liên minh HTX Việt Nam đưa ra, rất cấp thiết và thiết thực về thông tin. Chúng ta nắm được thông tin là nắm được 50% công việc của mình. Hợp tác quốc tế cũng rất cần thiết, chúng ta buộc phải hội nhập.

Riêng về công tác thi đua, tại Hội nghị Thi đua vùng Đông Nam bộ diễn ra ở Lâm Đồng, tôi từng chia sẻ năm 2017, Liên minh HTX tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm nhiều việc, thành lập Liên hiệp Cung ứng nông sản an toàn của tỉnh nhưng vướng chỉ tiêu thành lập HTX, mặc dù đạt 200% của tỉnh giao, nhưng so với Liên minh giao lại không đạt. 

Chúng tôi xin nhường cờ thi đua cho tỉnh khác. Chúng tôi tập trung củng cố HTX, mỗi HTX ra đời là lực lượng rõ ràng, lớn mạnh, chứ không chạy theo số lượng, theo hình thức.

Vì vậy, chỉ tiêu thi đua này, tôi cho rằng nên phát triển thêm trên cơ sở tổng số HTX hiện nay, phù hợp hơn với việc giao con số cụ thể, đừng cứng nhắc một con số. Giao con số cụ thể có tỉnh phát triển được, có tỉnh không phát triển được. 

Chúng tôi biết thực tế, tiềm năng của mình, nếu căn cứ quy định đó, chúng tôi không bao giờ có cờ thi đua, mặc dù chúng tôi làm rất quyết liệt. Khối HTX Bà Rịa – Vũng Tàu năm qua đạt 5 cờ thi đua của tỉnh. 
 

Giám đốc HTX  Vận tải Nội Bài - Trần Quốc Khải

Không thể ban hành ra để tham khảo 

Tại các kỳ họp, Ban Chấp hành có Nghị quyết, giao nhiệm vụ cho Thường vụ và Thường trực thực hiện nghị quyết đó. Để biến thành chỉ đạo thực hiện nghị quyết này, Thường trực và Thường vụ phải giao cho đầu mối chịu trách nhiệm. 

Tôi thấy cứ họp xong giao Nghị quyết, sau đó cứ giao đầu mối không có đánh giá, phân tích, không quy trách nhiệm cho đầu mối hiệu quả hay không hiệu quả. Đồng chí nào đảm nhận phải thực hiện, triển khai, khó khăn phải báo cáo để giải quyết.

Tất cả đề án dự án hết sức quan trọng nhưng phải cần chỉ đạo và hành động ngay lập tức, chứ không chỉ ban hành ra để tham khảo.

Về hợp tác quốc tế, các tỉnh, thành phố, đầu mối không thể như Trung ương, Trung ương có quan hệ rộng hơn, sâu hơn xa hơn, tầm nhìn dài hơn, chủ trương hợp tác quốc tế Trung ương mang tính chiến lược và hiệu quả. Là cơ sở, tôi mong sự hợp tác quốc tế cần chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương cho đến các tỉnh, thành phố để có thống nhất và hiệu quả, để hỗ trợ tiếp cận chính sách hỗ trợ, đào tạo của tổ chức nước ngoài.

Những tổ chức nước ngoài hỗ trợ, cần có hướng dẫn. Đồng thời, những kinh nghiệm đi học tập, chọn tổ chức quốc tế nào phù hợp với chúng ta, cho các đơn vị thành viên, cán bộ lãnh đạo các tỉnh đi học tập phải viết đề án nghiệm thu. Học tập thế nào chứ không chỉ thăm quan về bỏ vào trong cặp không áp dụng thực tiễn. 

Công tác đào tạo, chúng ta cần đào tạo giảng viên phù hợp với chuyên đề, chuyên ngành thành viên mình, đào tạo sâu cho họ những chuyên ngành đó. Giảng viên đó phải có trình độ, giáo án phải phù hợp. 

Về thông tin kịp thời, các chính sách bộ ngành Trung ương tiếp cận, biết đầu tiên, vì vậy các bộ ngành có cơ chế hướng dẫn kịp thời để các đơn vị thành viên tiếp cận và thụ hưởng. Hiện nay, có chuyện Chính phủ và bộ ngành ban hành ra theo kiểu cứ chờ chẳng bao giờ được thụ hưởng, không có ai hướng dẫn nên không tiếp cận được.

Nhật Linh ghi
 


 


 

Ý kiến bạn đọc ()