Lăng kính
25/02/2018 10:47 AM +07:00
15/11/2017 10:37 AM +07:00

Phó Thủ tướng lo động lực tăng trưởng mang hình hài "quả mít"

Động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là cái gì. Có người nói là nông nghiệp, có người lại nói là công nghệ thông tin, kinh tế số; hay du lịch và dịch vụ. Chọn quá nhiều trọng tâm thì lại giống như gai quả mít và cuối cùng chẳng có gì.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh điều này tại Hội thảo Khoa học Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy diễn ra sáng nay (ngày 15/11).

Sẽ xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tăng trưởng

Sẽ xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tăng trưởng 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững là chủ trương rõ ràng trong Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua. 

"Chúng ta cần phát triển nhanh, nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, để không tụt hậu hơn nữa, nhưng đồng thời phải phát triển bền vững bao trùm (kinh tế, xã hội, môi trường). Phát triển bền vững là chất lượng tăng trưởng".

Theo đó về kinh tế, tăng trưởng bền vững phải dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và hội nhập. 

Về xã hội, phải thực hiện tăng trưởng toàn diện vì con người. Nếu thành quả của đổi mới, tăng trưởng mà người dân không được hưởng cũng không có ý nghĩa gì. Tăng trưởng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Về môi trường, chúng ta phải tăng trưởng xanh, chuyển từ tăng trưởng nâu sang tăng trưởng xanh.

Bối cảnh hiện nay của Việt Nam cho thấy, trong điều kiện quốc tế, tự do hoá thương mại, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội nhưng cũng tạo nguy cơ Việt Nam bị bỏ lại xa hơn.Trong khi đó, một mặt chúng ta phải giải quyết "khuyết tật" của nền kinh tế, mặt khác phải tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. "Trong bối cảnh này, Chính phủ phải làm gì", Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Phó Thủ tướng cho rằng muốn phát triển nhanh và bền vững phải thay đổi mô hình, tái cơ cấu lại nền kinh tế. Chuyển đổi từ chiều rộng sang chiều sâu. Động lực tăng trưởng phải dựa vào cái gì, với Việt Nam nên dựa vào nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Nguồn lực cho tăng trưởng, trong nước là quyết định, ngoài nước là quan trọng. Phương thức tăng trưởng thay từ tài nguyên, lao động giá rẻ, năng suất thấp sang năng suất cao.

Nhấn mạnh về chất lượng tăng trưởng, theo cá nhân Phó Thủ tướng còn thiếu vắng nhiều chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng. Chính phủ muốn xác định hệ thống chỉ tiêu để phấn đấu và thực hiện. Đồng thời là căn cứ giám sát điều hành Chính phủ về tăng trưởng, thống nhất nhận thức và hành động. 

"Nếu không có tiêu chí, nhiều người tự đánh giá, mâu thuẫn nhau. Chuyên gia về thống kê không tin tưởng số liệu thống kê vì người ta không được cung cấp đầy đủ số liệu liên quan", Phó Thủ tướng nói và cho biết: "tôi đọc nhiều ý kiến chuyên gia, tôi không biết họ tính toán thế nào mà đánh giá vậy, điều này tạo ra sự không đồng thuận trong nhận thức của đất nước".

Ngoài ra, phân tích cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay. Phó Thủ tướng đặt câu hỏi, động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là cái gì. Có người nói là nông nghiệp, người lại nói CNTT, kinh tế số, hay du lịch và dịch vụ. "Chọn quá nhiều trọng tâm thì lại giống gai mít cuối cùng chẳng có gì cả".

Chưa kể, hiện nay, Việt Nam đang tồn tại sự lệch pha giữa khu vực FDI và DN trong nước. Chúng ta nói phải chọn lọc FDI, chọn FDI có công nghệ cao, thân thiện môi trường, có chuỗi giá trị sẵn sàng kết nối với DN trong nước, làm cho DN trong nước mạnh lên. 

"Nhưng kết nối thế nào để hai khu vực này mạnh lên trong hệ thống kinh tế thống nhất, tránh tình trạng 2 khu vực trong một nền kinh tế, 2 nền kinh tế trong một quốc gia", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhật Linh 

Ý kiến bạn đọc ()