Lịch sự kiện
23/02/2018 09:33 PM +07:00
07/03/2015 06:03 PM +07:00

Lịch ĐHCĐ thường niên năm 2015

(Thời báo Kinh Doanh) - Trong tháng 3 và 4/2015, nhiều doanh nghiệp sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên để trình cổ đông thông qua báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, chia cổ tức, phát hành cổ phiếu... Tháng 3/2015:

Thời điểm

Công ty Sự kiện

07/03/2015

VCS

Công ty CP VICOSTONE (trên HNX)

ĐHCĐ

10/03/2015

VC6
Công ty Cổ phần Vinaconex 6
Ngày GDKHQ

11/03/2015

VCR

Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex  (trên HNX)

ĐHCĐ

14/03/2015

NHC

Công ty CP Gạc ngói Nhị Hiệp

ĐHCĐ
14/3/2015 TNT Công ty cổ phần Tài Nguyên (TNT – HOSE) ĐHCĐ

15/03/2015

CAN

CAN: Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN – HNX)

ĐHCĐ

17/03/2015

HDM

Công ty cổ phần Dệt - May Huế (HDM – UpCOM)

 

18/03/2015

STV

VTV

ĐHCĐ

20/03/2015

TNB

CLC

ĐHCĐ

21/03/2015

MCC

KHA

PTB

PRC

ĐHCĐ

23/03/2015

CEO ĐHCĐ

24/03/2015

TTR ĐHCĐ

25/03/2015

SDY

PET

BDB

ĐHCĐ

26/03/2015

FMC

NT2

S55

ĐHCĐ

27/03/2015

L18

PDR

V12

GHC

CKG

BBS

REE

ĐHCĐ
Tag
Ý kiến bạn đọc ()