Lịch sự kiện
23/02/2018 09:27 PM +07:00
08/03/2016 12:49 PM +07:00

TAC lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An (Mã: TAC - HoSE) vừa công bố lùi thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính thay vì thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tường An là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng yêu thích

Tường An là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng yêu thích

TAC cho biết, công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, gửi thư mời cổ đông, chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Công ty hiện đang vừa phải tập trung nhân lực cho công tác sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2016, vừa phải chuẩn bị tổ chức Đại hội, trong đó vấn đề hoạch định chiến lược kinh doanh là rất quan trọng. Vì vậy, để hoàn thành tổ chức ĐHCĐ cuối tháng 4 là khó thực hiện.

TAC do đó xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đến trước ngày 30/6/2016. Thời gian và địa điểm họp sẽ được công bố sau.

Năm 2015, công ty đạt doanh thu 3.595 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước; LMST 69,7 tỷ đồng, tăng 10%. EPS 3.388 đồng.

NY

 

Ý kiến bạn đọc ()