Luật hợp tác xã
18/03/2018 12:43 PM +07:00
19/10/2017 07:53 AM +07:00

Cần sửa hay chưa cần sửa Luật HTX 2012?

Là cơ quan từng chủ trì làm Luật HTX 2012, Bộ KH&ĐT dự kiến chỉ đề xuất Chính phủ tới đây ra Nghị quyết thúc đẩy thực thi Luật, mà trước mắt chưa phải sửa Luật. Trong khi đó, Liên minh HTX Việt Nam căn cứ vào những cản trở thực tiễn với HTX đã kiến nghị cần thiết và cấp bách sửa đổi, bổ sung Luật HTX 2012.

 

Tại văn bản dự kiến báo cáo ra hội nghị Sơ kết Luật toàn quốc tới đây, Bộ KH&ĐT đánh giá, Luật HTX 2012 cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển HTX hiện nay, trước mắt chưa cần sửa.

Bộ này cho rằng về lâu dài cần khắc phục những bất cập trong Luật, như tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể, chế tài xử lý vi phạm Luật HTX... cho phù hợp mỗi giai đoạn phát triển. 

Tính cấp thiết sửa Luật

Trong báo cáo Sơ kết gần 5 năm triển khai Luật HTX 2012, Liên minh HTX Việt Nam phân tích, hiện Đảng và Nhà nước rất quan tâm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp (DN), phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nền kinh tế.

Bên cạnh hệ thống Hiến pháp và các bộ luật xây dựng gần đây đều có những quy định cởi mở, thông thoáng, tạo điều kiện cho DN, nhất là xu thế mới toàn dân khởi nghiệp, hỗ trợ DNNVV phát triển.

Như thế, với những nội dung còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện Luật HTX 2012, việc kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật này cho phù hợp bối cảnh hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới là cần thiết và cấp bách.

Về quan điểm sửa Luật, Liên minh HTX Việt Nam khẳng định, HTX là loại hình đặc thù, mang tính “kép” về kinh tế và xã hội nhân văn, góp phần quan trọng tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nhất là vùng nông thôn. Trong khi đòi hỏi Luật HTX cần mở hơn, mềm hơn, thì hiện Luật này lại chặt chẽ và sơ cứng hơn Luật DN và Luật Hỗ trợ DNNVV(!)

Liên minh HTX Việt Nam cho rằng việc phát huy lợi thế về xã hội của khu vực kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt HTX góp phần tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh, chính trị địa phương… chính là hoàn thành các tiêu chí công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá của Liên minh HTX Việt Nam, Luật HTX 2012 tuy làm rõ hơn bản chất HTX, thêm mô hình HTX tạo việc làm và đưa một số nội dung các nghị định, thông tư vào Luật…

Thế nhưng, nhiều chuyên gia và HTX nhận thấy luật này chỉ áp dụng một số, chứ chưa phù hợp với tất cả các lĩnh vực và ngành nghề, nhất là tín dụng, nông lâm ngư nghiệp. Luật HTX 2012 mới đáp ứng một phần hoạt động kinh tế, còn nhiều nhu cầu khác về kinh tế, văn hóa, xã hội của HTX và thành viên HTX… thì chưa đáp ứng.

HTX cơ sở kiến nghị cần thiết sửa đổi Luật HTX 2012 

Những bất cập Luật cần sửa

Sau gần 5 năm hỗ trợ HTX thực thi Luật HTX 2012, từ thực tiễn khách quan, Liên minh HTX Việt Nam tổng hợp những bất cập của Luật HTX 2012, tập trung chủ yếu nhất vào 6 nội dung cụ thể. 

Trước hết Điều 3 định nghĩa HTX làm không ít người đánh giá thấp mô hình HTX so với DN, trong khi Luật lại không giao Chính phủ quy định chi tiết. Còn về nguyên tắc tổ chức HTX (Điều 7) làm khó HTX và Liên hiệp HTX. Đáng nói, HTX có thành viên là pháp nhân (tức trong đó có DN), nhưng Liên hiệp HTX lại chỉ có “HTX thành viên”. 

Trong khi thực tiễn Liên hiệp HTX rất cần DN trong chuỗi giá trị kinh tế, lo chế biến, đầu vào và đầu ra... để phát triển và hội nhập. Bởi vậy, Luật cần sửa theo nguyên tắc “mở” vì DN của HTX thực hiện theo Luật DN, nên cần giao Chính phủ có hướng dẫn sẽ thuận lợi hơn.

Khoản 7, Điều 4 Luật HTX 2012 được Nghị định 193 cụ thể hóa quy định tỷ lệ “cứng” cung ứng ra ngoài HTX không quá 32% sản phẩm với HTX nông nghiệp, không quá 50% sản phẩm với HTX phi nông nghiệp… đã làm khó nhiều HTX, không phù hợp và vi phạm quyền HTX tự chủ. Việc này nên giao cho HTX tự quyết định.

Trong nhiều kiến nghị cấp thiết điều chỉnh chi tiết Luật, có một số nội dung lưu ý là Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Quốc hội sửa đổi Khoản 1 Điều 3 giảm số thành viên tối thiểu thành lập HTX xuống 5 thành viên, bỏ cụm từ “HTX phát triển đến trình độ cao hơn” tại Khoản 3, Điều 3.

Hay về quy định phân phối thu nhập Tiết a, Khoản 3, Điều 46 là trái với quy luật của thị trường tiền tệ, không thực hiện được. Hoặc Khoản 4, Điều 4 trong số tài sản không chia của HTX có nhiều nguồn tích lũy được từ chính là công sức, đóng góp của thành viên HTX.

Không ít HTX cho đây là không công bằng so với DN! Thực tế, ngoài HTX nông nghiệp, các HTX hoạt động ở các lĩnh vực khác được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước không nhiều.
 

Lưu Đoàn
 

Ý kiến bạn đọc ()