Luật hợp tác xã
18/03/2018 08:39 PM +07:00
29/06/2016 07:49 AM +07:00

Hướng tới Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam: Những hạn chế phát triển HTX

Báo cáo chính thức với Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam một lần nữa phân tích những nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sức phát triển HTX. Trong đó, một bất cập lớn là hệ thống Liên minh HTX tương đối hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương, nhưng còn thiếu việc vì… chưa được giao việc.

Đến nay, thời điểm Liên minh HTX Việt Nam đang chuẩn bị tiến hành Đại hội V nhiệm kỳ 2016-2020, trên cả nước có hơn 15 vạn tổ hợp tác (THT) và khoảng 20.000 HTX (gồm 10.452 HTX nông nghiệp, 7.575 HTX phi nông nghiệp) và 43 liên hiệp HTX. Khu vực kinh tế hợp tác thu hút 13 triệu thành viên HTX là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân với 30 triệu người dân tham gia.

Nhiều năm kìm hãm,“buông lỏng” HTX

Trong các báo cáo chính thức mới đây với Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế hợp tác, HTX và công tác chuẩn bị cho Đại hội V, Liên minh HTX Việt Nam cho biết, trong khó khăn chung của nền kinh tế, các loại hình kinh tế hợp tác đang từng bước nâng cao hiệu quả sau khi tổ chức lại theo Luật, nỗ lực duy trì hoạt động hỗ trợ thành viên, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm ổn định chính trị và an sinh xã hội.

Về những tồn tại của khu vực HTX, các báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam đã thẳng thắn nêu rõ, các văn bản hướng dẫn Luật HTX 2012 và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước với HTX ban hành chậm, thiếu đồng bộ và chưa sát thực tế. Có thể nói, hành lang pháp lý đang bó hẹp, hạn chế hoạt động của HTX và Liên minh HTX các cấp.

Bộ máy tổ chức, lãnh đạo và quản lý nhà nước về HTX từ Trung ương đến địa phương còn phân tán, thiếu sự thống nhất giữa các ban, bộ ngành Trung ương và thiếu sự phối hợp giữa Trung ương với địa phương trong phát triển HTX.

Sau ba năm tổ chức thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị, nhưng mới có 38/63 tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo triển khai Luật HTX 2012, trong đó có 13 văn bản của UBND tỉnh, thành phố, 23 văn bản của Sở NN&PTNT và một văn bản của Sở KH&ĐT…

Đến nay, ở Trung ương, mới có Bộ KH&ĐT và Bộ NN&PTNT có cục, vụ chuyên trách kinh tế hợp tác, còn các bộ ngành liên quan đều chưa có vụ nào quản lý riêng HTX, chỉ kiêm nhiệm.

Ở cấp tỉnh, thành phố, việc quản lý nhà nước về HTX không thống nhất, có 18 tỉnh giao cho Sở KH&ĐT, 13 tỉnh giao cho Sở NN&PTNT, 13 tỉnh giao cho Liên minh HTX, đáng nói nhất, có 18 tỉnh “bỏ quên” HTX mà chưa giao cho ngành nào quản lý(?)

Hầu hết các bộ ngành đều thừa nhận thiếu nợ văn bản hướng dẫn HTX. 

Liên minh HTX thiếu nguồn lực

Phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế hợp tác, HTX, Liên minh HTX Việt Nam cho rằng hệ thống tổ chức bộ máy, các nguồn lực của mạng lưới Liên minh HTX từ Trung ương đến tỉnh, thành phố tương đối, hoàn chỉnh, nhưng còn thiếu việc… vì chưa được giao việc.

Trong khi đó, công tác quy hoạch hệ thống cơ chế chính sách còn bất cập, nhiều mặt kìm hãm các động lực mà chưa khơi dậy được các nguồn lực xã hội phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Trên thực tế, lãnh đạo các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là người đứng đầu, đã thiếu quan tâm và chưa thấm nhuần sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về HTX. Từ đó, các cấp ngành chưa có biện pháp bố trí và phân công cán bộ có đủ năng lực chỉ đạo phát triển HTX.

Cũng do thiếu sự quan tâm của các cấp ngành, nên bộ máy Liên minh HTX các cấp nhìn chung chưa được chăm lo tạo điều kiện đúng mức nên chưa đáp ứng yêu cầu. Tổ chức Liên minh HTX các cấp thiếu kinh phí và các nguồn lực triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được nêu trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng và được quy định rõ trong Luật HTX 2012.

Đáng nói hơn, các ban, bộ ngành, đoàn thể ở cả Trung ương và địa phương đều chưa cụ thể hóa nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của mình về lĩnh vực phát triển kinh tế hợp tác, nhất là thiếu phối hợp tuyên truyền, triển khai cụ thể theo hệ thống để xây dựng mô hình HTX kiểu mới.

Đến nay, vẫn còn một số bộ ngành chưa tham mưu với Chính phủ để ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hoặc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn củng cố và phát triển HTX, mặc dù đã trải qua ba năm thực thi Luật HTX 2012.

Hiện, vẫn còn 41/63 tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố chưa ban hành nghị quyết, chỉ thị, hay chương trình hành động triển khai Kết luận 56 của Bộ Chính trị, thậm chí còn có 20 tỉnh chưa có quỹ hỗ trợ phát triển HTX…

Lưu Đoàn 

Ý kiến bạn đọc ()