Luật hợp tác xã
23/02/2018 09:26 PM +07:00
14/09/2016 07:53 AM +07:00

Liên minh HTX Việt Nam: Hội nghị Ban Thường vụ khóa V lần thứ nhất

Ngày 13/9, Chủ tịch Võ Kim Cự đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Liên minh HTX Việt Nam khóa Vlần thứ nhất, để thảo luận các quy chế, chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam. Trong đó, chủ yếu là thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX trong 5 năm tới.

Theo dự thảo các kế hoạch, trong nhiệm kỳ V (2016 - 2020), hệ thống Liên minh HTX cả nước tập trung tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ HTX khắc phục những hạn chế hiện nay, đẩy mạnh phát triển kinh tế vi mô và các loại hình KTHT, liên kết HTX tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm, đồng thời giúp các địa phương thực hiện tiêu chí 13 trong Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cụ thể hóa mục tiêu Đại hội V

Theo Nghị quyết Đại hội V, kế hoạch phát triển KTHT dự kiến đến năm 2020 sẽ có 250.000 THT (5% trong đó phát triển lên HTX), 100% cấp xã có HTX với khoảng 38.000 - 45.000 HTX. Như vậy, trong 5 năm tới cần tăng thêm 100.000 THT và từ 20.000 - 27.000 HTX, trong đó 11.600 HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Ngoài ra, đến 2020 cần tăng thêm 300 quỹ TDND và có từ 100 - 150 Liên hiệp HTX trên toàn quốc.

Các kế hoạch tiếp tục xác định 5 giải pháp căn bản nhất về tuyên truyền, cơ chế chính sách, đào tạo bồi dưỡng nhân lực HTX, đặc biệt là giải pháp huy động tối đa các nguồn lực của Trung ương, địa phương để vận dụng, lồng ghép hỗ trợ củng cố và thành lập mới các loại hình KTHT. Phương châm là kiên trì tuyên truyền xây dựng thành công hệ thống các loại hình KTHT, đi từ THT, HTX đến Liên hiệp HTX, sản xuất theo mệnh lệnh thị trường.

Tại hội nghị, Chủ tịch Võ Kim Cự cho rằng đến nay, đã hội tụ rất thuận lợi hành lang pháp lý phát triển HTX, từ Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Luật HTX 2012, Quyết định 2261, Chỉ thị 19, Thông báo 24… Và mới đây nhất là Thông báo 290 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đã chỉ ra một số vấn đề phát triển KTHT trong thời gian tới.

Chủ tịch Võ Kim Cự phát biểu kết luận hội nghị

Trong giải pháp về cơ chế chính sách, các kế hoạch vẫn coi trọng tâm là triển khai Quyết định 247 của Liên minh HTX Việt Nam về hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và có sức lan tỏa.

Ngoài ra, hệ thống Liên minh HTX bám sát Đề án 445 thí điểm hoàn thiện, nhân rộng HTX kiểu mới vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020, rà soát và triển khai các hoạt động theo các Quyết định 2261 và các văn bản đẩy mạnh phát triển KTHT…

Quyết tâm cao phát triển KTHT

Thảo luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hải Dương, cho rằng Liên minh HTX cần tham mưu có tiêu chuẩn cụ thể HTX trong tiêu chí 13, tránh tình trạng HTX chỉ có lãi không đáng kể cũng công nhận hiệu quả và đủ tiêu chí đạt NTM.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Liên minh HTX Tp.HCM, băn khoăn nêu thực tế các HTX hoạt động thực sự hiệu quả không nhiều là thách thức khi hội nhập quốc tế. Mặt khác, chỉ tiêu phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có 6 - 8 quỹ TDND là rất khó, bởi Ngân hàng Nhà nước đang chủ trương hạn chế mở mới các quỹ TDND...

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Vụ trưởng Vụ HTX (Bộ KH&ĐT), đánh giá chỉ tiêu phát triển KTHT rất cao thể hiện quyết tâm của Liên minh HTX Việt Nam. Gần đây, lãnh đạo Bộ KH&ĐT và các bộ ngành cũng quan tâm cụ thể hơn việc phát triển HTX, như HTX mới có mục riêng để bố trí nguồn vốn phát triển HTX trong xây dựng NTM và lồng ghép vào chương trình phát triển KT-XH khác.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Võ Kim Cự tiếp thu ý kiến thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ nội dung các quy chế, chương trình, kế hoạch nhằm phát triển mạnh mẽ KTHT và HTX 5 năm tới. Đặc biệt nhất là một số động thái tham mưu quyết liệt của Liên minh HTX Việt Nam với các bộ ngành Trung ương để ghi vốn, để tạo các nguồn lực khả thi phát triển HTX, quyết tâm thể hiện bằng được vị trí và vai trò của tổ chức Liên minh HTX trong đời sống xã hội.

Tuy hệ thống Liên minh HTX có ưu thế bộ máy từ Trung ương đến địa phương khá hoàn chỉnh, nhưng thực trạng tổ chức ở các địa phương đang có sự mạnh yếu khác nhau. Cùng trong bối cảnh chung HTX đầy khó khăn, nhưng có một số Liên minh HTX địa phương đã thực sự sâu sát, gắn bó và tạo lực hích phát triển HTX trên địa bàn.

Chủ tịch Võ Kim Cự phân công BTV với các điều kiện “cần và đủ” nhằm bảo đảm công tác của từng thành viên BTV khi đi thực tế địa phương và phương thức phối hợp hiệu quả với các ban, đơn vị liên quan trong ngành.

Để làm rõ vai trò từng thành viên ban thường vụ, Chủ tịch Võ Kim Cự nhấn mạnh ba việc cụ thể, đó là chỉ đạo Liên minh và KTHT ở từng cụm và lĩnh vực được phân công, chia sẻ công việc với các Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phụ trách khu vực, chỉ đạo ra cho được 1 - 2 chuỗi giá trị sản phẩm và 1 - 2 Liên hiệp HTX.

Lưu Đoàn

Ý kiến bạn đọc ()