Luật hợp tác xã
24/02/2018 01:15 AM +07:00
09/08/2017 07:28 AM +07:00

Nhìn lại việc triển khai Luật HTX 2012

Ngày 8/8, hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết triển khai Luật HTX 2012 đã được tổ chức tại Hà Nội, nhằm đánh giá hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác (KTHT) trong thời gian qua và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy KTHT phát triển hiệu quả.

 

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, đến nay, toàn quốc có 19.596 HTX, thu hút trên 6,2 triệu thành viên tham gia. Trong đó, theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số HTX của 63 tỉnh, thành phố tăng từ 18.968 HTX năm 2013 lên 19.569 HTX năm 2016, tăng 583 HTX (3,07%), số lượng Liên hiệp HTX là 43 HTX, giảm 1 Liên hiệp HTX so với năm 2013.

Đóng góp vào kinh tế xã hội

Theo báo cáo của 63 tỉnh thành phố, số HTX phải tiến hành chuyển đổi theo Luật HTX 2012 là 15.606 HTX. Hiện có khoảng 13.094 HTX đã chuyển đổi lại theo Luật HTX 2012, đạt tỷ lệ 83,9%, 338 HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác (chiếm 2,87%), chỉ còn 2.036 HTX chưa tiến hành chuyển đổi theo Luật (chiếm 13,23%).

Luật HTX ra đời và có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý cho các HTX hoạt động đúng bản chất, phát triển bền vững. Từ năm 2013 đến nay, mặc dù tình hình kinh tế có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp, nhiều DN hoạt động thua lỗ, giải thể, nhưng khu vực KTHT, HTX lại hoạt động khá ổn định. Điều này càng chứng tỏ vai trò quan trọng của mô hình HTX với sự phát triển kinh tế hộ thành viên và kinh tế địa phương.

Một số địa phương mạnh dạn thực hiện thủ tục giải thể đối với các HTX yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày hoặc hoạt động không phù hợp với Luật HTX 2012, làm lành mạnh hóa khu vực HTX, tạo tiền đề cho khu vực HTX phát triển.

Về mặt kinh tế, HTX bước đầu hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ với chất lượng ngày càng tăng, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của kinh tế thành viên.

Về mặt xã hội, các HTX đã góp phần to lớn vào tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nhân dân, nhất là vùng nông thôn và miền núi. Đặc biệt, sự xuất hiện HTX của những người khuyết tật đã giúp họ hòa nhập với cộng đồng, tự nuôi sống bản thân để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Các HTX GTVT hoạt động đa dạng ở các mảng vận tải đường bộ, hàng hải, đường thủy… Các quỹ TDND được đánh giá là mô hình HTX hoạt động ổn định và phát triển nhất trong mô hình HTX.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4,0 (năm 2014 là 4,04%; năm 2015 là 4,01%; năm 2016 là 3,92%).

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 31/12/2016, tổng số quỹ TDND là 1.166 (tăng 1,92 % so với năm 2013, tổng số thành viên là 1.927.973, tăng 5,5% so với năm 2013). Bên cạnh đó, một số mô hình HTX vệ sinh môi trường, nước sạch, y tế, trường học cũng đã được thành lập và chứng tỏ vai trò của mình, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4,0% (năm 2014 là 4,04%; năm 2015 là 4,01%; năm 2016 là 3,92%).

Đưa HTX phát triển

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho rằng một số chính sách cho HTX chưa đồng bộ, chưa đi vào thực tiễn. Một số HTX phát triển chưa xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, vị thế; vẫn còn tình trạng “bình mới, rượu cũ”, chưa hoạt động một cách đích thực.

Đa số HTX chưa xây dựng được chuỗi liên kết, khả năng huy động vốn kém, khó vay vốn trung hạn và dài hạn. Trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ còn yếu, chưa được đào tạo bài bản. Nhiều HTX còn lúng túng trong việc chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX 2012; công tác kế toán, tài chính chưa thực hiện nghiêm túc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực HTX, như: tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về Luật HTX; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Nhà nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển KTHT.

Đánh giá báo cáo về việc triển khai Kết luận 56 và Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX, Chủ tịch Võ Kim Cự cho rằng: “Khi thảo luận, thông qua Luật HTX 2012, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Bản chất của HTX là tạo việc làm, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân nên Luật HTX cần và mãi mãi cần cho phát triển kinh tế xã hội”.

Chủ tịch cũng đề nghị Ban soạn thảo Luật HTX cần đánh giá toàn diện, khách quan và phải chú ý đến lịch sử phát triển của dân tộc. Việt Nam cần học hỏi về sự phát triển HTX của các nước trên thế giới, nhưng phải chọn lọc sao cho phù hợp với văn hóa, điều kiện xã hội của Việt Nam, đồng thời phải tìm ra nút thắt để phát triển HTX.

Như Yến

Ý kiến bạn đọc ()