Luật hợp tác xã
23/02/2018 09:25 PM +07:00
12/04/2017 07:29 AM +07:00

Sơ kết thi hành Luật HTX 2012: Cuộc khảo sát căn cơ nhằm phát triển HTX

Để nhất quán triển khai Quyết định 377 của Thủ tướng Chính phủ về sơ kết thi hành Luật HTX 2012, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đã chỉ đạo cần nhận thức đợt sơ kết này là cuộc khảo sát căn cơ để phát triển HTX, từ đó toàn ngành HTX nỗ lực thực hiện đúng tiến độ Quyết định 377.

Ngày 29/3/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 377/QĐ-TTg ban hành kèm theo Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật HTX 2012 (Quyết định 377).

Cuộc sơ kết toàn diện

Theo Quyết định 377, mốc thời gian sơ kết tính từ ngày Luật HTX 2012 có hiệu lực 1/7/2013 đến ngày 31/12/2016. Mục đích sơ kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện Luật HTX 2012, chỉ rõ kết quả và hạn chế, rút ra những nguyên nhân và bài học, đồng thời xác định phương hướng và biện pháp chỉ đạo tổ chức thi hành Luật những năm tới.

Cụ thể, từ tháng 4 - 6/2017, Liên minh HTX Việt Nam, các bộ ngành liên quan và 63 tỉnh, thành phố tiến hành sơ kết thi hành Luật HTX 2012 tại cơ quan và địa phương. Trong thời gian này, Trung ương thành lập 7 đoàn công tác khảo sát và đôn đốc một số địa phương. 

Bộ NN&PTNT phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng đổi mới phát triển HTX làm điểm sơ kết tại 3 - 4 tỉnh đại diện vùng, miền Bắc - Trung - Nam. Từ tháng 7 - 8/2017, Bộ KH&ĐT chủ trì tổng hợp, hội thảo lấy ý kiến xây dựng báo cáo sơ kết.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ ngành tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết và khen thưởng thi hành Luật HTX 2012 trong tháng 9/2017 tại Hà Nội.

Quyết định 377 yêu cầu tiến hành một cách toàn diện, đầy đủ thực trạng các loại hình HTX ở tất cả các lĩnh vực và ngành nghề. Quá trình sơ kết thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, qua đó thấy rõ điểm yếu vướng mắc, đồng thời phát hiện các HTX điển hình để quy chuẩn hóa nhân rộng toàn quốc.

Trong Quyết định cũng nêu rõ các bước tiến hành, tiến độ thực hiện và ban hành đề cương mẫu báo cáo sơ kết chi tiết thi hành Luật HTX 2012 ở các bộ ngành và địa phương.

HTX

Sơ kết thi hành Luật HTX là cơ hội củng cố phát triển HTX

Và bước đi của Liên minh HTX

Thực hiện đợt sơ kết này, Liên minh HTX Việt Nam vừa dự kiến cụ thể tiến độ các bước triển khai và tiến độ thực hiện từ nay đến tháng 9/2017.

Theo đó, Liên minh HTX các tỉnh thành phố tham mưu với lãnh đạo cấp tỉnh xây dựng kế hoạch sơ kết thi hành Luật HTX tại địa phương, sau đó gửi về Liên minh HTX Việt Nam, chậm nhất là ngày 15/5/2017.

Tiếp đó, đến hết tháng 5/2017, việc tổ chức hội nghị sơ kết “điểm” sẽ tiến hành tại 8 tỉnh, thành phố, có mời dự các địa phương lân cận theo 8 vùng miền, như Quảng Ninh (vùng Đông Bắc), Phú Thọ (Tây Bắc), Hải Phòng (Đồng bằng sông Hồng), Hà Tĩnh (Bắc Trung bộ), Quảng Nam (Duyên hải miền Trung), Đăk Lăk (Tây Nguyên), Đồng Nai (Đông Nam bộ) và Cần Thơ (Tây Nam bộ). Từ đầu tháng 6/2017, tất cả các địa phương tổ chức hội nghị sơ kết và chuyển báo cáo về Liên minh HTX Việt Nam.

Trong thời gian này, Liên minh HTX Việt Nam tổng hợp báo cáo toàn quốc sơ kết thi hành Luật HTX 2012 gửi Bộ KH&ĐT và hoàn thiện chuyên đề “Vị trí, vai trò Liên minh HTX Việt Nam trong quá trình triển khai Luật HTX 2012”.

Từ tháng 7 - 9/2017, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với các bộ ngành liên quan tham gia công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thi hành Luật HTX 2012 tại Hà Nội. Mới đây, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đã chỉ đạo hệ thống Liên minh HTX cần nhận thức rõ đợt sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX 2012 là cuộc khảo sát căn cơ, là cơ hội cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX nhìn nhận lại mình để củng cố và phát triển.

Riêng Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần bám sát triển khai đúng yêu cầu, chất lượng và tiến độ theo Quyết định 377. Ở các địa phương cần xem đây là dịp thuận lợi để Liên minh HTX tham mưu triển khai sâu hơn Quyết định 1980 của Chính phủ, tranh thủ các nguồn lực xây dựng nông thôn mới để phát triển HTX.

Chủ tịch Võ Kim Cự nói: “Đến nay, 4 đề án trọng tâm và xuyên suốt của Liên minh HTX Việt Nam vẫn nguyên giá trị.

Đề nghị Liên minh HTX các tỉnh nghiên cứu vận dụng nội dung 4 đề án lớn này vào xây dựng chiến lược phát triển HTX theo Nghị quyết Quốc hội, Quyết định 1980 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam. Trong đó, đặc biệt quan tâm tư vấn hỗ trợ liên kết HTX, xây dựng mô hình Liên hiệp HTX tiêu thụ và gắn kết với chuỗi giá trị hàng hóa tùy theo thế mạnh từng địa phương và vùng miền”.

Lưu Đoàn

Ý kiến bạn đọc ()