Luật hợp tác xã
23/02/2018 09:26 PM +07:00
08/08/2016 07:00 AM +07:00

Triển khai Nghị quyết Đại hội V: Làm theo từng chuyên đề và nhiệm vụ cụ thể

Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đã chỉ đạo là tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam phải rất cụ thể, không chung chung. Việc này, hệ thống Liên minh HTX các cấp cần triển khai theo từng chuyên đề, từng nhiệm vụ, đến từng phòng ban, đơn vị và cán bộ nhân viên trong toàn ngành.

Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chính thức phát đi tới toàn hệ thống Liên minh HTX cả nước bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Liên minh HTX Việt Nam. Toàn văn nội dung Nghị quyết này vừa được nhất trí thông qua tại phiên bế mạc Đại hội, ngày 19/7/2016.

Nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ HTX

Cùng với các nội dung thông qua các báo cáo, kết quả bầu cử nhân sự, tờ trình Thủ tướng Chính phủ kèm theo toàn văn dự thảo Điều lệ mới bổ sung sửa đổi, Nghị quyết Đại hội V nêu rõ quyết nghị nhất trí cao mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), nòng cốt HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Theo đó, toàn hệ thống Liên minh HTX phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020, trên cả nước có 250.000 THT (trong đó 5% THT phát triển lên thành HTX), 38.000 - 45.000 HTX (100% xã có HTX) và toàn quốc có 100 - 150 Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững, với quy mô lớn và có sức lan tỏa.

Nghị quyết Đại hội V chỉ rõ chỉ tiêu cụ thể hàng năm việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị quy mô hàng hóa ở cấp tỉnh có thêm 5 - 7 HTX, cấp huyện có thêm 3 - 4 HTX và cấp xã 1 - 3 HTX. Mục tiêu đến cuối năm 2020, có 100% tỉnh - thành phố có quỹ hỗ trợ phát triển HTX, 40% cán bộ HTX đạt trình độ đại học và tăng gấp đôi thu nhập thành viên, người lao động trong HTX so với năm 2015.

Toàn thể 542 đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam

Đối với Liên minh HTX các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội V đã định hướng kiện toàn chất lượng hệ thống Liên minh HTX, tăng cường vai trò tổ chức đại diện HTX trong tham mưu hoạch định chính sách HTX, nâng cao chất lượng tuyên truyền và tăng cường sự gắn kết nội bộ giữa Liên minh HTX ở Trung ương với các địa phương, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao các đề án lớn phát triển ngành và khu vực KTHT.

Cụ thể như, mục tiêu trọng tâm toàn hệ thống trong 5 năm tới phải tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công cụ triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ HTX. Xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại và hệ thống phân phối sản phẩm cho khu vực KTHT, bảo đảm đến năm 2020, đáp ứng 70% nhu cầu xúc tiến thương mại và 70% nhu cầu tư vấn hỗ trợ của các loại hình KTHT.

8 giải pháp cho Liên minh HTX

Về tinh thần thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch Võ Kim Cự đã chỉ đạo: Trước hết, Liên minh HTX các cấp cần triển khai Nghị quyết Đại hội V của Liên minh HTX Việt Nam theo từng chuyên đề, từng nhiệm vụ một cách cụ thể, không chung chung đến từng ban, đơn vị và cán bộ nhân viên trong toàn ngành.

Nghị quyết Đại hội V xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đó là thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về HTX; bám sát Kết luận 56, Chỉ thị 19, Quyết định 2261… trong tham mưu chính sách HTX; tăng cường phối hợp với các bộ ngành và địa phương nhằm hỗ trợ HTX; xây dựng hệ thống Liên minh HTX và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Liên minh HTX xứng đáng là tổ chức KT-XH được khẳng định tại Quyết định 75 của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á - Thái Bình Dương để mở rộng hoạt động đối ngoại vì sự phát triển HTX…

Thời gian 5 năm tới, Liên minh HTX các cấp triển khai trọng điểm 5 đề án lớn, trong đó chú trọng nhất đề án HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; tiếp tục tham gia đề án HTX kiểu mới ở Đồng bằng sông Cửu Long và đề án thí điểm 1 - 2 khu nông nghiệp công nghệ cao, gắn kết HTX với DN làm đầu kéo tiêu thụ sản phẩm cho các HTX cả nước.

“Liên minh HTX các cấp phải coi trọng và lấy tiêu chí “gốc” HTX sản xuất làm nền tảng, lấy tiêu chí HTX tiêu thụ làm trọng tâm cho mọi hoạt động tham mưu chính sách và hỗ trợ, tư vấn phát triển HTX. Đặc biệt, cần chú trọng đề án trọng tâm và lâu dài là xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, có quy mô lớn, có sức lan tỏa ở các địa phương và các vùng miền cả nước”, Chủ tịch Võ Kim Cự nhấn mạnh.

Lưu Đoàn

Ý kiến bạn đọc ()