Mô hình
22/02/2018 07:55 AM +07:00
03/11/2017 12:37 PM +07:00

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam: Cần thay đổi nhận thức, cách làm

Hai tháng cuối năm, tập trung chủ động bổ sung, hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; thành lập và tổ chức hoạt động của định chế tài chính thay thế Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; thành lập Trung tâm kiểm toán HTX...

 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã kết luận như vậy, tại cuộc họp đánh giá công tác 10 tháng năm 2017; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác 2 tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018 của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam, ngày 2/11. 

Thành lập 9 Liên hiệp HTX 

Báo cáo 10 tháng năm 2017 của Liên minh HTX Việt Nam cho biết, tính đến 30/9/2017, cả nước có 51 Liên hiệp HTX, 18.427 HTX đang hoạt động, tăng 739 HTX so với năm 2016. Hoạt động của HTX trong cả nước có chuyển biến tích cực, đi vào thực chất hơn. 

Đáng chú ý, trong 10 tháng, đã thành lập mới 9 Liên hiệp HTX. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX cho vay 11 dự án của HTX tại 11 tỉnh, thành phố với số tiền ước đạt 19,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã và đang thực hiện 6 Đề án, trong đó có Đề án Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của các HTX nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn, năng lực nội tại của HTX còn hạn chế, một số đề án triển khai còn hạn chế. 

Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Trong đó, tập trung chủ động bổ sung, hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; thành lập và tổ chức hoạt động của định chế tài chính thay thế Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; thành lập Trung tâm kiểm toán HTX... 

Đồng thời, tham gia vào Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; xây dựng Đề án phát triển HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong xây dựng mô hình HTX kiểu mới. 

Đặc biệt nâng cao vị trí, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Ngoài ra còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác như phối hợp với các bộ, ngành, tỉnh thành trong việc xây dựng, thúc đẩy kinh tế hợp tác, nòng cốt HTX. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo kết luận hội nghị

Các ý kiến tham luận đã tập trung vào đánh giá các nhiệm vụ cụ thể từng phòng, ban chuyên môn, trong đó những việc đang và đã làm; những vướng mắc và có những giải pháp, kiến nghị về sắp xếp công tác tổ chức, tiến độ công việc, các điều kiện cần và đủ để hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới. 

Các Phó Chủ tịch đã đóng góp vào báo cáo một số nội dung, như Chiến lược hoạt động nhằm nâng cao vị thế của của Liên minh HTX Việt Nam, tạo sự liên kết và tạo mối quan hệ trong và ngoài, trong đó quan trọng nhất là liên kết với địa phương. 

Bên cạnh đó, các ý kiến còn đề cập đến 3 khó khăn hiện tại; đó là 10 tháng qua mới hoàn thành được 30% khối lượng công việc trong 108 đầu việc; mới thực hiện được 1/3 nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội V và khu vực HTX đang yếu thế hơn so với khu vực DN. 

Tháo gỡ khó khăn về cơ chế 

Theo ý kiến của các Phó Chủ tịch về tháo gỡ những khó khăn trong thời gian qua và giải pháp phát triển trong thời gian tới, Liên minh cần tập trung vào 3 việc lớn, như tháo gỡ cơ chế, chính sách; ổn định phát triển HTX; xây dựng chính sách cho phát triển HTX và phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho HTX. 

Bên cạnh đó, cũng kiến nghị để tham gia chuỗi giá trị hàng hóa thành công phải có DN tham gia làm dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra, mời gọi chính quyền tham gia xây dựng chuỗi. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn của Thường trực Liên minh về những đóng góp vào báo cáo. Tuy nhiên, Chủ tịch nhấn mạnh còn rất nhiều công việc cần triển khai từ nay tới cuối năm và năm 2018. 

Theo đó, toàn Liên minh cần đoàn kết, công khai, dân chủ, minh bạch, vì lợi ích chung nhằm mục tiêu cao nhất là phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Bên cạnh đó, cần bám sát vào Điều lệ Liên minh và Nghị quyết Ban chấp hành LM HTX VN khóa V để thực hiện nhiệm vụ. 

Về lề lối làm việc, Chủ tịch yêu cầu trước tiên toàn Liên minh cần thay đổi nhận thức, bởi nếu không thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Liên minh. “Chúng ta phải nhìn thấy áp lực. Chúng ta không làm chúng ta sẽ tự rời khỏi vị trí”, Chủ tịch nhấn mạnh. 

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch yêu cầu rà soát công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp lại tổ chức một số ban tinh giản, gọn nhẹ, tập trung nguồn lực, quản lý chặt chẽ nguồn thu, minh bạch toàn bộ nguồn thu này. 

Đối với các đề án, chương trình, các bộ phận cần rà soát lại, tiếp nhận các đề án đã có ghép vào các đề án mới. Chủ tịch yêu cầu khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT triển khai xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020. 

Minh Trang 
 

Ý kiến bạn đọc ()