Mô hình
23/03/2018 11:58 AM +07:00
27/02/2018 08:35 AM +07:00

Lên đường xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị

Ngay sau Tết, cả ba đoàn công tác Bắc - Trung - Nam của Liên minh HTX Việt Nam đều vào cuộc chuẩn bị “lên đường” đi cơ sở xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quy mô lớn.

 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã chỉ đạo sớm khởi động thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2020 củng cố và phát triển khoảng 300 HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm trên các vùng miền cả nước.

Theo chủ trương phát đi cả nước từ Công văn 77 ngày 30/1/2018 của Liên minh HTX Việt Nam, năm 2018 các cấp ngành cần vận động và thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển HTX nhanh và bền vững trong tất cả các lĩnh vực và ngành nghề, trọng tâm nhất nhằm vào khu vực “tam nông”.

Chỉ tiêu mới phát triển HTX

Chỉ tiêu năm 2018, mỗi tỉnh, thành phố thành lập mới trên 100 THT và 35 HTX, Liên hiệp HTX, trong đó ít nhất có 15 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bằng nguồn lực của Trung ương và địa phương. 

So với năm 2017, các HTX ở các địa phương tăng trên 10% số thành viên HTX, ít nhất có 50% số HTX hoạt động hiệu quả và tăng trên 20% số HTX, quỹ TDND là thành viên Liên minh HTX cấp tỉnh. 

Đặc biệt, các địa phương cần thành lập mới Quỹ hỗ trợ HTX (nếu chưa có), hoặc tăng vốn điều lệ Quỹ này lên tối thiểu 20 tỷ đồng (tương đương bình quân chung cả nước)… 

Cũng theo tinh thần Công văn 77, hệ thống Liên minh HTX cần tham mưu ở cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển HTX, nhất là HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm từ nguồn lực tài chính địa phương, phù hợp Quyết định 2261 ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 340 ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính.

Các địa phương cần tập trung rà soát củng cố kiện toàn HTX, phấn đấu bảo đảm 100% HTX hoạt động đúng theo Luật HTX 2012, đồng thời xử lý dứt điểm việc giải thể HTX kém hiệu quả đã ngừng hoạt động. 

Đáng kể nhất trong chỉ tiêu năm 2018 là các tỉnh, thành phố đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, trọng tâm là HTX ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Để thực hiện chỉ tiêu phát triển HTX nêu trên, ngoài việc gửi công văn đề nghị các tỉnh ủy, UBND cấp tỉnh quan tâm hơn cải thiện chính sách hỗ trợ HTX, Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động ngay từ đầu năm huy động các nguồn lực, tổ chức các đoàn công tác phối hợp với Liên minh HTX cấp tỉnh đẩy mạnh phát triển HTX. 

Dự kiến ở các địa phương, phấn đấu đến 2020 xây dựng tổng số khoảng 300 mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, bằng nguồn lực của Liên minh HTX Việt Nam liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Quan điểm cần xác định rõ, cán bộ Liên minh HTX ở Trung ương phải thực sự “3 cùng” với Liên minh HTX cấp tỉnh và các HTX

Tín hiệu “nóng” từ cơ sở

Phát biểu khai xuân 2018, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã nói: “Tín hiệu phát triển HTX đang “nóng” lên ở các tỉnh, thành phố. Trước và trong Tết, tôi đã trực tiếp nhận điện thoại rất nhiều địa phương đến “xông đất”. Bởi thế, ngay từ đầu xuân mới, cả ba mũi công tác Bắc - Trung - Nam của Liên minh HTX Việt Nam phải lên đường ngay!”.

Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã lên tổng thể dự kiến danh sách các HTX tham gia phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, phân ra lộ trình chi tiết thực hiện trong thời gian ba năm 2018 - 2020. 

Đồng thời, Liên minh HTX Việt Nam cũng xây dựng quy chế, ra quyết định phân công ba đoàn công tác do các Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng với ba đơn vị trực thuộc là Viện phát triển KTHT, Trung tâm KHCN và Trung tâm Các chương trình KT-XH làm chủ công. Hiện các đoàn công tác đang chuẩn bị tỏa đi ba vùng miền đất nước xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Đây là cuộc ra quân lần hai của hệ thống Liên minh HTX cả nước triển khai Đề án phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Về nội dung đề án, phương án triển khai đã thống nhất cao và thể hiện trong Nghị quyết 42 của Hội nghị đầu năm 2018 BCH Liên minh HTX Việt Nam, thế nên việc tổ chức triển khai phải thật sự nghiêm túc. 

Trong công văn gửi đi tất cả cấp ủy, chính quyền các địa phương, Liên minh HTX Việt Nam đã đề nghị chính thức đến tháng 5/2018, hỗ trợ kinh phí củng cố và phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị. 

“Quan điểm cần xác định rõ, cán bộ Liên minh HTX ở Trung ương phải thực sự “ba cùng” với Liên minh HTX cấp tỉnh và các HTX. Kỳ này, ba Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phụ trách các đoàn công tác địa phương cần điều hành một cách khoa học. Toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan Liên minh HTX đi cơ sở phải vào cuộc khẩn trương, thực hiện hiệu quả nhất các nhiệm vụ được phân công…”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chỉ đạo.

Lưu Đoàn
 

Ý kiến bạn đọc ()