Mô hình
23/01/2018 06:58 PM +07:00
22/12/2017 07:56 AM +07:00

Quảng Ninh nâng cao chất lượng phát triển HTX

Ngày 21/12, tới dự Hội nghị tổng kết năm 2017 của Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đã ghi nhận ở Quảng Ninh năm 2017 tăng rất nhanh số lượng HTX, từ đó tới đây cần tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng phát triển HTX gắn với nông thôn mới (NTM) và Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

 

Theo ông Nguyễn Duy Phương - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 131 THT tăng 35,05% (tăng 34 THT) so với năm 2016. Nếu như đầu năm 2017 Quảng Ninh có 392 HTX, thì hiện nay, tổng số HTX lên tới 463 HTX, tăng 18,11% so với năm 2016 và đây là năm có số lượng HTX thành lập cao nhất từ trước tới nay.

Vai trò Liên minh HTX

Trong năm 2017, khu vực HTX Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến cả về số luợng và chất lượng. Số HTX được thành lập mới trong năm là 86 HTX (vượt 43,33% so với kế hoạch năm. Trong đó, huyện Bình Liêu có số lượng HTX thành lập mới cao nhất tỉnh, với 19 HTX. 

Với 265 HTX hoạt động lĩnh vực nông lâm ngư và thủy sản (chiếm 57,35%), có thể nói khu vực HTX, THT Quảng Ninh góp phần quan trọng trong chương trình xây dựng NTM của tỉnh.

Đặc biệt, nằm giữa “cái nôi” của OCOP Việt Nam, hiện toàn tỉnh có 24 THT (chiếm 18,6%), 40 HTX (chiếm 31,01%) tham gia OCOP Quảng Ninh. Trong đó, năm 2017 có 7 HTX mới tham gia, chiếm 43,8% trên tổng số các tổ chức kinh tế mới tham gia OCOP. 

Nhiều HTX đã quan tâm hỗ trợ cho thành viên HTX khi gặp khó khăn, đóng góp tích cực trong phát triển KT-XH, nhất là khu vực nông nghiệp - nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Về vai trò Liên minh HTX tỉnh, đã tham mưu với tỉnh Quảng Ninh ban hành chỉ thị số 15-CT/TU ngày 7/3/2017 về đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới KTTT.

Kết quả quá trình phối hợp với các cấp ngành, Liên minh HTX tỉnh đã giúp các HTX nắm rõ các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả nhất, đồng thời tuyên truyền cung cấp thông tin những chính sách mới về KTTT triển khai đến các HTX, hướng dẫn thực hiện các văn bản, chính sách của Trung ương, của tỉnh để gắn với hoạt động của HTX.

Cụ thể, Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ. Như trong hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên minh đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch các địa phương tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thành lập mới các HTX. Nhờ sự nỗ lực đó, toàn tỉnh năm 2017 thành lập mới 86 HTX. 

Thẳng thắn nhìn lại chất lượng phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh thừa nhận, năm 2017, các HTX vẫn còn tồn tại những yếu kém nhất định. Toàn tỉnh hiện vẫn còn 2 HTX đang chuyển đổi theo Luật HTX 2012, nhiều nơi còn thực trạng chưa giải quyết dứt điểm số HTX yếu kém, ngừng hoạt động (với số lượng 72 HTX, chiếm 15,65% tổng số HTX của tỉnh), năng lực cán bộ HTX yếu kém, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp... 

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị 
 

HTX và liên kết chuỗi

Sang năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đặt chỉ tiêu thành lập mới 50 HTX kiểu mới, 1 - 2 Liên hiệp HTX các nghề thương mại dịch vụ được coi là thế mạnh của tỉnh. Phát triển các HTX tham gia hiệu quả vào chương trình OCOP, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng giá trị sản xuất trong khu vực HTX tăng 5 - 6%/năm.

Để cải thiện chất lượng HTX, theo bà Lê Thị Thà - Giám đốc HTX Hoa Phong (Đông Triều), cách HTX làm ăn nhỏ lẻ đã không còn phù hợp trong thời hội nhập, nhất thiết phải liên kết HTX - DN trong và ngoài địa bàn, cùng xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quy mô lớn. HTX mong tỉnh và các cấp ngành có chính sách hỗ trợ đặc thù về khoa học công nghệ, hỗ trợ lãi suất thấp 3 - 5 năm tạo động lực đổi mới máy móc thiết bị, quảng bá và kết nối đầu ra cho sản phẩm HTX...

Phát biểu với hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đã biểu dương hoạt động tham mưu, tư vấn hỗ trợ tích cực của Liên minh HTX tỉnh, đồng thời kết quả ở tỉnh lần đầu tiên phát triển đột phá số lượng HTX (86 HTX), trong đó huyện Bình Liêu là địa phương đi đầu.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ với tỉnh nhưng khó khăn do cơ chế chính sách và nguồn lực chưa đạt yêu cầu, từ đó chỉ đạo thời gian tới, Liên minh HTX và các HTX Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng phát triển HTX. 

Bằng nhiều hình thức cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ HTX. Rà soát tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quy mô lớn, gắn phát triển HTX với xây dựng NTM và Chương trình OCOP Quảng Ninh hiện đã nhân ra toàn quốc.

Lưu Đoàn
 

Ý kiến bạn đọc ()