Mô hình
20/03/2018 09:04 AM +07:00
14/03/2018 08:04 AM +07:00

Thái Bình tìm lời giải phát triển HTX kiểu mới

Trong chuyến đi thực tế HTX tại Thái Bình, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhận xét, đến HTX nào cũng nhận thấy có thể hình thành những chuỗi giá trị để phát triển HTX, trong đó Liên minh HTX các cấp tham gia tư vấn hỗ trợ tạo ra “cú hích” và để dự án khả thi rất cần sự vào cuộc các cấp ngành và HTX cơ sở.

 

Chiều 13/3, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh đã dẫn đầu đoàn công tác Liên minh HTX các cấp làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình. 

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh cùng Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và Liên minh HTX tỉnh Thái Bình.

HTX ở đất truyền thống HTX

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên quan tâm cụ thể hóa và thực hiện có kết quả nhiều chính sách hỗ trợ phát triển HTX.

Nằm trên địa bàn nổi danh truyền thống phát triển HTX và là vựa lúa lớn cả nước, Thái Bình hiện có 318 HTX nông nghiệp (trên tổng số 480 HTX). Trong hai năm (2015 - 2017), Thái Bình tăng nhanh các HTX làm nhiều khâu dịch vụ phát triển vùng sản xuất hàng hóa, theo hướng chuyên cây, chuyên con có giá trị kinh tế cao… Xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang cho biết, về liên kết sản xuất, Thái Bình có tới 210 HTX hợp đồng với 20 DN trong và ngoài tỉnh, để tổ chức cung ứng vật tư, bao tiêu nông sản phẩm cho thành viên HTX và người dân. 

Tuy nhiên, trong tổng ruộng đất canh tác 225.148ha toàn tỉnh, diện tích gieo trồng “phủ sóng” hợp đồng liên kết sản xuất khoảng 9.766ha (chỉ chiếm 4,34%). Trong tổng 210 HTX có liên kết thì chỉ có 35% số HTX liên kết hiệu quả và có tính bền vững, còn 65% HTX liên kết thiếu bền vững.

Với quan điểm “làm chắc” trong chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012, Thái Bình hiện đang ban đầu hưởng “trái ngọt”, khi nhiều HTX cũ sau tổ chức lại đã thể hiện rõ vai trò quan trọng xây dựng nông thôn mới. 

Điển hình như các HTX Bình Định, Thanh Tân (Kiến Xương); HTX Trọng Quan (Đông Hưng), HTX Điệp Nông (Hưng Hà) và HTX Nam Cường (Tiền Hải).

Thái Bình cũng là địa bàn mạnh, khi có tới 85 quỹ TDND, trong đó có 50 quỹ mở rộng hoạt động sang 75 xã liên kề, hoạt động trên 175 xã phường; tổng nguồn vốn trên 7.106 tỷ đồng, dư nợ 5.810 tỷ đồng, nợ xấu rất thấp, chỉ 0,45%. 

Tiêu biểu là các quỹ Thanh Nê (Kiến Xương), Thống Nhất (Hưng Hà), An Ninh (Quỳnh Phụ), Tân Phong (Vũ Thư) và quỹ Đông Á ở huyện Đông Hưng.

Thời gian qua, nhờ tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ HTX (giống, công nghệ, cơ giới hóa…), trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số mô hình HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị. 

Đến nay, để nhân rộng, tỉnh đang giao các cấp ngành thực hiện đề án phát triển HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 và liên kết sản xuất theo chuỗi. Mục tiêu đến 2020, toàn tỉnh có 10 HTX vận hành theo chuỗi hiệu quả (mỗi năm thí điểm 2 - 3 mô hình).

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu trong buổi làm việc 

Chuyện HTX gắn với chuỗi

Ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh, đã chia sẻ nhiều vấn đề phát triển KT-XH. Thực tiễn ở Thái Bình rất cần củng cố và phát triển HTX. Đây là mô hình kinh tế quan trọng, có thể khơi thông “điểm nghẽn” về tổ chức sản xuất trong phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Ngoài đề xuất Trung ương sửa đổi Điều 17 Luật HTX 2012, hỗ trợ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX ở tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ thí điểm xây dựng và nhân rộng một số mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nêu rõ: “Ngoài 3 kiến nghị trên, Thái Bình đề nghị sớm sửa đổi chính sách pháp luật HTX. Nếu không thay, không sửa, thì HTX không thể phát triển! Mong rằng Liên minh HTX Việt Nam tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo KTTT Trung ương và các cấp, trong đó trao quyền Thường trực Ban chỉ đạo cho Liên minh HTX các cấp, như thế có thể mới đủ sức mạnh tham mưu, tư vấn hỗ trợ phát triển HTX…”.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh đánh giá Thái Bình vốn nổi tiếng là vùng đất có truyền thống phát triển HTX gắn với có trình độ thâm canh lúa gạo. Thái Bình có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ phát triển HTX và cũng có nhiều đề xuất có tính thực tiễn cao trong chấn hưng HTX. 

Qua đợt khảo sát, đáng mừng khu vực HTX và nhất là HTX nông nghiệp ở Thái Bình phát triển thực chất, có vai trò thực sự trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đề xuất Thái Bình quan tâm hơn củng cố và phát triển HTX, trong đó chú trọng nhất việc cải thiện đào tạo nhân lực HTX và trẻ hóa cán bộ quản lý HTX. Để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tỉnh quan tâm đẩy mạnh tích tụ ruộng đất thông qua HTX để sản xuất quy mô lớn... 

Phát biểu với lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh mục tiêu “3 trong 1” trong chuyến công tác Thái Bình. Đó là xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, nắm bắt thực tiễn sinh động nhằm phục vụ công tác tham mưu cải thiện chính sách HTX, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trong cuộc làm việc tới đây với Liên minh HTX Việt Nam và các nhiệm vụ thường xuyên phát triển HTX.. 

“Đến HTX nào ở tỉnh cũng tìm ra những chuỗi giá trị có thể lập dự án phát triển HTX. Đợt này, Liên minh HTX các cấp tham gia hỗ trợ Thái Bình xây dựng khoảng 5 mô hình HTX. Kinh phí hỗ trợ dự án tới mức độ tạo “cú hích”, còn chủ yếu tư vấn toàn diện HTX để khơi thông chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Để dự án bảo đảm tính khả thi cao rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc các cấp ngành và HTX cơ sở…”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Lưu Đoàn
 

Ý kiến bạn đọc ()