Mô hình
23/03/2018 11:54 AM +07:00
09/03/2018 09:12 AM +07:00

Thanh Hóa trước cuộc ra quân hỗ trợ HTX

Nửa cuối năm ngoái, dù thời gian ngắn, nhưng Thanh Hóa đã khởi động có kết quả xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, bước đầu phát huy lợi thế kinh tế HTX. Đến nay điểm lại, các HTX ở đây rất mong có sự chung tay vào cuộc của các cấp ngành ở từng địa phương và trong toàn tỉnh.

 

Hưởng ứng tích cực đề án chủ lực năm 2017 phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm quy mô lớn của Liên minh HTX Việt Nam, từ tháng 6/2017 đến cuối năm, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai tới 4 chương trình hỗ trợ phát triển HTX trên toàn địa bàn.

5 điểm sáng HTX

Cụ thể với từng loại mô hình, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ 5 HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, vận động ra đời Liên hiệp HTX nông sản an toàn, hỗ trợ hoàn thiện 10 HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012 và hỗ trợ mô hình mới trồng ổi lê Đài Loan tại HTX Sơn Lâm ở huyện Tĩnh Gia.

Đặc biệt, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2017, Liên minh HTX tỉnh tập trung cao độ hoàn thành hỗ trợ 5 HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới ở 5 huyện, gồm có các HTX Nga Yên (Nga Sơn), Đông Tiến (Đông Sơn), Trúc Phượng (Như Thanh), Hoàng Giang (Nông Cống) và HTX nuôi trồng thủy sản Quảng Chính ở huyện Quảng Xương.

Theo Liên minh HTX tỉnh, kết quả 5 HTX này sau khi tham gia chương trình đã củng cố hoạt động hiệu quả cao hơn, trở thành điểm sáng phát triển HTX trên địa bàn huyện và tỉnh.

Thông qua chương trình, các HTX được tập huấn Luật HTX 2012, tiến hành củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức theo Luật, hướng dẫn quy trình sản xuất và xây dựng phương án hoạt động… Đặc biệt, cán bộ HTX được bồi dưỡng kỹ năng điều hành HTX, nhất là các kỹ năng xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm trong các HTX, thương thảo và ký kết hợp đồng kinh tế…

Để nâng cao chất lượng liên kết HTX - DN, Liên minh HTX tỉnh tổ chức cuộc tọa đàm tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của các HTX, DN (đã và đang trực tiếp ký hợp đồng cung ứng vật tư, bao tiêu nông sản) và các nhà khoa học đến từ Viện Sinh học nông nghiệp Việt Nam.

Cuộc tọa đàm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa HTX với các đối tác, đồng thời mở rộng khả năng liên kết giữa các đơn vị. Từ các hợp đồng kinh tế giữa các HTX với đối tác, các HTX có thêm cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị... HTX nông sản hữu cơ Trúc Phượng (xã Yên Thọ, huyện Như Thanh) đầu tư hệ thống thiết bị đóng bịch tự động 670 triệu đồng và xây dựng, khai trương cửa hàng nông sản an toàn 200 triệu đồng.

HTX Dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) đã đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng, mua sắm trang thiết bị khai trương 3 cửa hàng nông sản an toàn...

Mô hình HTX rau quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm ở Thanh Hóa

Cần các cấp ngành vào cuộc

Theo tổng kết của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, cho dù thời gian thực hiện các mô hình ngắn, các hoạt động triển khai trong khoảng thời gian thời tiết không thuận lợi do mưa bão, lũ lụt, nguồn kinh phí được hỗ trợ hạn chế, song nhìn chung, các HTX tham gia đã tập trung bố trí cán bộ, thu xếp thời gian để thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ mô hình với trách nhiệm cao. 

Thực tế ở xứ Thanh đến đầu năm 2018 này, ở các mức độ khác nhau, kết quả triển khai 4 chương trình hỗ trợ HTX đã bước đầu tạo điểm sáng trong phát triển HTX, phát huy lợi thế của kinh tế HTX trong chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quy mô lớn, góp phần đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Do những hạn chế về thời gian và nguồn lực hỗ trợ, công tác tư vấn hỗ trợ HTX triển khai chưa mở rộng. Trong quá trình thực hiện 4 kế hoạch hỗ trợ năm 2017, phần lớn các HTX đã chủ động tham gia các nội dung, nhưng vẫn còn thời điểm do yêu cầu công việc nên có đơn vị chưa bố trí tham gia đầy đủ. Hơn nữa, các cấp ngành và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm phối hợp hỗ trợ HTX có lúc, có việc còn chưa sâu sát...

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho rằng bên cạnh nhiều HTX mạnh dạn đổi mới và đầu tư phát triển, vẫn còn có HTX chưa tạo được hiệu quả chuyển biến rõ nét. Còn nhiều việc, nhiều nội dung cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu. 

Cùng với những nỗ lực và tự chủ của các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, các chương trình hỗ trợ phát triển HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các các cấp ngành trong từng địa phương và trong toàn tỉnh.

Lưu Đoàn 
 

Ý kiến bạn đọc ()