Mô hình
25/02/2018 03:11 AM +07:00
29/11/2017 09:53 AM +07:00

Trách nhiệm HTX kiểu mới trong nông thôn mới

Bà Nguyễn Thị Nõn - Giám đốc HTX Nông nghiệp Độc Lập (Hưng Hà, Thái Bình), cho rằng kinh nghiệm phát triển HTX kiểu mới phải chủ động áp dụng vào xây dựng nông thôn mới (NTM) và thật sự trách nhiệm vận động thành viên tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng lớn nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Độc Lập chuyển đổi theo Luật HTX 2012 từ 15/3/2017, với phạm vi kinh doanh dịch vụ trên 420ha. Hiện HTX có tổng tài sản và các nguồn vốn khoảng 16,17 tỷ đồng, doanh thu hàng năm 2,1 tỷ đồng và lợi nhuận kinh doanh 123 triệu đồng. 

NTM và trách nhiệm HTX kiểu mới

Tại một hội thảo về mô hình HTX kiểu mới gần đây của Viện Phát triển Kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam), Giám đốc Nguyễn Thị Nõn cho biết: HTX Nông nghiệp Độc Lập nghiêm túc tổ chức 8 khâu dịch vụ (làm đất, thu hoạch, thủy nông, chuyển giao công nghệ mới, vật tư nông nghiệp…). 

Từ khi tổ chức lại theo Luật HTX 2012, HTX đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ theo hợp đồng cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm. HTX giữ vững đoàn kết, công khai và minh bạch tài chính, bảo đảm tốt chính sách phúc lợi, được thành viên tin tưởng trong các hoạt động điều hành sản xuất.

HTX luôn chủ động xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch hoạt động, tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo các chủ trương, biện pháp phát triển sản xuất, còn Ban lãnh đạo HTX trực tiếp điều hành sâu sát các hộ thành viên đến tận bờ ruộng.

Về kinh nghiệm tổ chức mô hình HTX kiểu mới trong xây dựng NTM, theo Giám đốc Nguyễn Thị Nõn, HTX phải thật sự trách nhiệm tham mưu chính sách và chủ động thực hiện xây dựng NTM ở lĩnh vực nông nghiệp, như quy hoạch phân vùng ruộng đất, đường giao thông và thủy lợi nội đồng, dồn điền đổi thửa xây dựng CĐL.

Cụ thể như, HTX Độc Lập huy động thành viên tham gia 23.000 công lao động, đào đắp 70.000 m3 bờ vùng, bờ thửa, xây dựng hoàn thiện 6 trạm bơm điện, kiên cố trên 31,9 km kênh mương và bờ bao chống úng cục bộ, bê tông hóa gần 6km đường nội đồng và quản lý an toàn khoảng 8km trục sông dẫn nước… 

Tổng các nguồn lực xây dựng công trình quy giá trị 37,21 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách 27,36 tỷ đồng (73,54%), vốn HTX 3,15 tỷ đồng (8,47%) và nguồn huy động thành viên góp tiền góp sức khoảng 6,69 tỷ đồng (17,99%)…

Theo đánh giá, HTX đã thể hiện vị trí nòng cốt của mô hình HTX kiểu mới, hình thái tổ chức sản xuất cần và đủ bảo đảm chuẩn tiêu chí 13, góp phần quan trọng giúp xã Độc Lập cán đích NTM năm 2014. 

Đặc biệt, HTX này cũng cho thấy rõ vai trò thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, với tích tụ đất đai lên tới quy mô 50ha cánh đồng lớn, gắn với việc hình thành các chuỗi nông sản như lúa gạo, rau màu an toàn có quy mô lớn, cơ giới hóa đồng bộ sản xuất mạ khay máy cấy từ 40ha/vụ…

Chuyên canh ớt - xu thế mới tái cơ cấu nông nghiệp trong các HTX ở Hưng Hà 

HTX trong xu thế phát triển 

HTX Nông nghiệp Độc Lập cùng nhiều HTX trong huyện Hưng Hà đang tích cực tham gia quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp, nhất là tích tụ ruộng đất đi lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Xu hướng tất yếu tích tụ ruộng đất - phương thức làm ăn mới mà những cánh đồng lớn ở Hưng Hà thực sự là “bờ xôi ruộng mật”, mang lại giá trị kinh tế cao cho các thành viên HTX và người nông dân.

Ở Hưng Hà, HTX Độc Lập trở thành một trong hàng trăm tổ chức, hộ gia đình tham gia dồn điền đổi thửa với diện tích hơn 500ha. Trong đó hình thành nhiều cánh đồng chuyên canh lúa và rau màu có quy mô từ 1 đến 20ha, đạt giá trị sản xuất 100 triệu đồng/ha.

HTX Độc Lập đã tham gia chủ động trong xây dựng NTM và tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp địa bàn, nhưng cái khó rất lớn mà HTX này phải đối mặt, đó là các hộ thành viên không đồng nhất giống trong một vùng sản xuất, nên sản phẩm chưa bảo đảm sản lượng và chất lượng như mong muốn. 

Hơn nữa, cơ sở vật chất của HTX phục vụ sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm còn thiếu nhiều máy móc thiết bị, như các khâu làm đất, đào đắp mương máng bờ vùng, bờ thửa, phơi sấy sơ chế bảo quản nông sản… Trong khi đó, cơ chế chính sách nhà nước các cấp đối với HTX nông nghiệp còn nhiều bất cập, nhất là chính sách đất đai, tín dụng…

Giám đốc Nguyễn Thị Nõn cho biết HTX cần mua một máy xúc dự kiến mức đầu tư 370 triệu đồng, trong đó vốn tự có HTX 250 triệu đồng và HTX mạnh dạn đề xuất Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ vay vốn 120 triệu đồng. Đây là một trong những đòi hỏi mở rộng hoạt động dịch vụ ở mô hình HTX nông nghiệp. Thực tế hoạt động dịch vụ đang chuyển dần từ nhỏ lẻ, manh mún… sang sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu nông sản mở rộng thị trường.

Lưu Đoàn
 

Ý kiến bạn đọc ()