Lịch sự kiện
28/02/2017 07:27 PM +07:00

TAC lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

TBKD Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An (Mã: TAC - HoSE) vừa công bố lùi thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính thay vì thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 • TAC lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016


  TBKD Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An (Mã: TAC - HoSE) vừa công bố lùi thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính thay vì thời hạn 4 tháng kể từ...

 • Ngày 25/3: CEO, UDC, SDY, BDB họp ĐHCĐ năm 2015


  TBKD Ngày 25/3, Công ty CP Đầu tư C.E.O (mã: CEO, niêm yết tại HNX) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Thời gian:8h00 thứ 4, tại tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội....

 • Lịch ĐHCĐ thường niên năm 2015


  TBKD (Thời báo Kinh Doanh) - Trong tháng 3 và 4/2015, nhiều doanh nghiệp sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên để trình cổ đông thông qua báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015,...

 • Kinh doanh 24h


  TBKD

Xem thêm