Ngân hàng
24/02/2018 05:43 AM +07:00
17/07/2017 02:09 PM +07:00

Ngân hàng mở thêm kênh huy động vốn

Sắp tới, ngân hàng sẽ có thêm kênh huy động vốn bền vững từ người nước ngoài, theo một thông tư mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang đưa ra lấy ý kiến.

 

Sắp tới, người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có thể gửi tiền tiết kiệm tại các TCTD trong nước

Theo dự thảo mới của NHNN, người không cư trú là pháp nhân nước ngoài, cá nhân có hiện diện tại Việt Nam được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư quy định hai nhóm đối tượng được gửi tiền gửi có kỳ hạn, bao gồm: Người cư trú là pháp nhân Việt Nam, cá nhân được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ; Người không cư trú là pháp nhân nước ngoài, cá nhân có hiện diện tại Việt Nam được gửi tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

"Quy định nêu trên nhằm đảm bảo hạn chế các dòng vốn nóng, đầu cơ trên thị trường tiền tệ, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng là người không cư trú có hiện diện tại Việt Nam", ban soạn thảo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Dự thảo Thông tư quy định người cư trú, người không cư trú chỉ được sử dụng đồng Việt Nam, ngoại tệ trên tài khoản thanh toán đồng Việt Nam, tài khoản thanh toán ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú để gửi tiền gửi có kỳ hạn.

Theo NHNN, quy định này để đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và mục tiêu quản lý ngoại hối, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, quy định cho phép người nước ngoài gửi tiết kiệm bằng VND và ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo hạn chế các dòng vốn nóng, đầu cơ trên thị trường tiện tệ.

Điều này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng là người không cư trú có hiện diện tại Việt Nam.
Để gửi tiết kiệm có kỳ hạn hưởng lãi suất, khách hàng là người nước ngoài không cư trú chỉ được sử dụng tiền VND, ngoại tệ trên tài khoản thanh toán VND, tài khoản thanh toán ngoại tệ của mình.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư quy định kỳ hạn gửi tiền thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tại Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Khi hết kỳ hạn gửi tiền, nếu khách hàng không tất toán và không có yêu cầu khác thì tổ chức tín dụng kéo dài thêm một kỳ hạn mới theo thỏa thuận tại Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn đã được ký kết với khách hàng.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định kỳ hạn gửi tiền đối với đối tượng người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài để đảm bảo sự phù hợp giữa kỳ hạn gửi tiền và thời gian đối tượng đó cư trú tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, Thông tư mới này được ban hành sẽ là bước tiến mới, giúp thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam.

Hiện, NHNN đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thanh Hoa

Ý kiến bạn đọc ()