Ngân hàng
19/03/2018 06:03 AM +07:00
09/06/2017 03:28 PM +07:00

SHB Campuchia được tăng vốn lên 75 triệu USD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia).

Thống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) góp thêm 25 triệu USD vào SHB Campuchia, nâng mức vốn điều lệ của SHB Campuchia từ 50 triệu USD lên 75 triệu USD

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) góp thêm 25 triệu USD vào SHB Campuchia, nâng mức vốn điều lệ của SHB Campuchia từ 50 triệu USD lên 75 triệu USD theo đề nghị của SHB tại văn bản số 253/HĐQT ngày 19/10/2016.

SHB có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với SHB Campuchia theo quy định pháp luật hiện hành; SHB đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối, đầu tư ra nước ngoài và các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng (bao gồm cả giới hạn góp vốn, mua cổ phần) trước và sau khi góp thêm vốn vào SHB Campuchia theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; SHB báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội) việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên.

SHB đánh dấu sự có mặt tại thị trường Campuchia từ đầu năm 2012, sau hơn 4 năm hoạt động, SHB mới khai trương ngân hàng con 100% vốn tại Campuchia (09/09/2016). SHB Campuchia là ngân hàng con 100% vốn thứ 2 của SHB tại thị trường Đông Dương sau Ngân hàng SHB Lào.
 

H.Trang

Ý kiến bạn đọc ()