Ngân hàng
19/01/2018 02:09 PM +07:00
13/06/2017 09:38 AM +07:00

Sắp có chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở?

Tại Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017.

Sắp có chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở?

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa, đầu tư, thương mại, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu NHNN phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% với cơ cấu tín dụng hợp lý, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.

Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động nguồn vốn vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong dân để phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017.

Thanh Hoa

Ý kiến bạn đọc ()