Ngân hàng
22/03/2018 04:55 PM +07:00
05/12/2017 12:03 PM +07:00

Tín dụng cuối tháng 11 tăng 15.3% 

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), tín dụng được đẩy nhanh hơn trong tháng 11/2017. Ước tính đến cuối tháng 11/2017, tổng tín dụng ước tăng 2.8% so với tháng trước, tăng 15.3% so với đầu năm (cùng kỳ năm 2016 tăng 15.6% so với đầu năm).

 

Tín dụng tiêu dùng đã tăng rất mạnh

Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn tiếp tục thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng trung dài hạn và tăng tỷ  trọng ngắn hạn. Tín dụng trung và dài hạn ước tăng 12.7% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 15.9%), chiếm 53.8% tổng tín dụng (cuối năm 2016 chiếm 55.1%). Tín dụng ngắn hạn ước tăng 18.6% (cùng kỳ năm 2016 tăng 15.2%), ước tính tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tăng lên 48.7% (cuối năm 2016 là 44.9%).

Tín dụng ngoại tệ tăng chậm lại trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2016. Tín dụng bằng ngoại tệ ước tăng 12.3% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 5.8%). Tín dụng bằng VNĐ ước tăng 15.6% (cùng kỳ 2016 tăng 16.6%). Tín dụng bằng VNĐ chiếm khoảng 91.8%, tín dụng ngoại tệ chiếm 8.2% tổng tín dụng.

Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tỷ trọng tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 8.1%. Tỷ trọng tín dụng vào hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng khoảng 15.5% (năm 2016 từ 17.1%). Trong đó, cho vay vào hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 5.8% (năm 2016 là 7.0%), vào lĩnh vực xây dựng khoảng 9.7% (năm 2016 là 10.1%).

Tín dụng tiêu dùng tiếp tục đà tăng trưởng cao. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ước tăng khoảng 59% so với cuối năm 2016. Trong đó, cho vay phục vụ nhu cầu mua nhà để ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở chiếm tỷ trọng 52.9% (cuối năm 2016 là 49.5%), cho vay mua trang thiết bị gia đình chiếm 15.3%; cho vay mua phương tiện đi lại chiếm 8.3%.

Công Huyền
 

Ý kiến bạn đọc ()