Pháp luật
25/02/2018 10:42 AM +07:00
31/08/2017 10:44 AM +07:00

Xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế

Để xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát, xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế bằng cách áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hoặc xử lý xóa nợ theo quy định.

 Theo Tổng cục Hải quan, các khoản nợ thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền, nợ của người nộp thuế có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền, nợ của người nộp thuế bỏ trốn, mất tích, không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (đã quá 10 năm); nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định; nợ quá hạn quá 90 ngày… hiện vẫn còn tồn tại một lượng lớn tại các địa phương. 

Đối với các khoản nợ thuộc đối tượng xóa nợ thì Tổng cục Hải quan yêu cầu lập đủ hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xóa nợ theo quy định.

Đối với các khoản nợ thuế có khả năng thu hồi, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. 

Trước đó, tại Quyết định số 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017, Tổng cục Hải quan đã giao thu hồi và xử lý nợ năm 2017 cho hải quan các tỉnh, thành phố là 1.307 tỷ đồng.

Số nợ đã thu hồi và xử lý trong 6 tháng đầu năm 2017 theo Quyết định là 164,5 tỷ đồng, đạt 12,5% chỉ tiêu. Ngoài ra, số nợ đã thu hồi và xử lý nợ ngoài Quyết định là 429,4 tỷ đồng, đây là số nợ thu từ nhóm nợ không có khả năng thu.

Hiện nhóm nợ quá hạn chờ xóa, xét miễn đã giảm được 207,6 tỷ đồng (giảm 83,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016). Nhóm nợ khó thu hồi giảm 138,3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016.

Công Trí
 

Ý kiến bạn đọc ()