Quản trị
22/02/2018 06:02 PM +07:00
26/09/2017 03:24 PM +07:00

Doanh nghiệp thành lập mới tháng 9 giảm mạnh 

Tháng 9/2017, doanh nghiệp được thành lập mới giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

 

Tháng 9/2017, doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh cả lượng và vốn đăng ký.Số liệu mới nhất của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho thấy, tháng 9/2017, doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh cả lượng và vốn đăng ký.

Cụ thể, trong tháng 9, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước. 

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng trước.

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh lý giải sự sụt giảm trên có nguyên nhân do tháng 9/2017 là tháng 7 âm lịch (tháng ngâu) nên cũng ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đà tăng của năm 2017 thì các chỉ tiêu đăng ký doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ tháng 9/2016.

Công Trí
 

Ý kiến bạn đọc ()