Quản trị
24/02/2018 03:31 PM +07:00
17/01/2018 10:11 AM +07:00

Đường sắt Việt Nam bắt đầu có lãi 

Sau nhiều năm sa sút, doanh thu từ vận tải hành khách và hàng hóa của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tăng 8% so với năm 2016, góp phần quan trọng mang lại khoản lợi nhuận sau thuế 154 tỷ đồng.

 Cụ thể, trong năm 2017, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt 8.172 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng bằng 109,1% so với cùng kỳ và 101,9% so với kế hoạch đề ra. Trong số này, doanh thu của Công ty Mẹ đạt 2.552.1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 117,6 tỷ đồng, lần lượt vượt 3,1% và 40% so với chỉ tiêu do Bộ GTVT giao.

Điểm đặc biệt là sau nhiều năm sa sút, thất thế trong cuộc cạnh tranh với các phương thức vận tải khác như đường bộ, hàng không, sản lượng vận tải trong năm 2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đạt 7.262 triệu TKm, bằng 109,3% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 3.884 tỷ đồng bằng 108,1% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2017, tổng số lao động của Tổng công ty là 26.546 người, bằng 96,6% so vói cùng kỳ. Mức thu nhập bình quân dự kiến của người lao động của Công ty Mẹ đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng; các công ty chi phối đạt 7 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc cải thiện chất lượng dịch vụ để thu hút hành khách, năm 2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đóng mới, đưa vào khai thác 6 đoàn tàu toa xe chất lượng cao trên tuyến đường sắt Thống Nhất và các tuyến Hà Nội – Vinh, Sài Gòn – Nha Trang; triển khai chuẩn bị đầu tư dự án nhập khẩu, lắp ráp 100 đầu máy mới thay thế đầu máy cũ có chi phí vận hành lớn để giảm giá thành.

Công Trí
 

Ý kiến bạn đọc ()