Quản trị
18/03/2018 12:45 PM +07:00
31/10/2017 10:50 AM +07:00

Hành lang pháp lý cho kinh doanh casino

Kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino mới được kinh doanh casino.

 

Casino tại Việt Nam đã được thí điểm mở rộng cho người Việt tham gia

Casino tại Việt Nam đã được thí điểm mở rộng cho người Việt tham gia


Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh casino phải cấp thẻ điện tử hoặc phải mở sổ theo dõi và kiểm soát tất cả đối tượng ra vào. Mở sổ theo dõi có thể dưới hình thức ghi sổ hoặc thông tin điện tử.

Sổ theo dõi, thông tin điện tử này phải được lưu trữ ít nhất 2 năm để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Riêng với các doanh nghiệp được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại điểm kinh doanh casino thì sổ theo dõi đối với người Việt Nam vào chơi phải được lưu trữ ít nhất 5 năm để phục vụ cho việc tổng kết, đánh giá việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino.

Cũng theo Thông tư, người Việt Nam vào chơi casino phải chứng minh được năng lực tài chính (có các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên và các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên).

Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino có trách nhiệm thu và hạch toán riêng khoản thu từ tiền vé tham gia chơi. Toàn bộ số tiền bán vé cho người Việt Nam vào chơi sẽ được nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước cho địa phương.
Địa phương sẽ dùng số tiền này để chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội; trong đó bố trí tối thiểu 60% cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế…


NY

Ý kiến bạn đọc ()