Quản trị
18/03/2018 08:43 PM +07:00
07/05/2017 09:08 PM +07:00

Ông Trịnh Văn Quyết được bầu làm Chủ tịch HĐQT FLC Faros

Đại hội đồng cổ đông FLC Faros đã bầu bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và bà Vũ Đặng Hải Yến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Quyết đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ông Trịnh Văn Quyết (giữa) và bà Vũ Đặng Hải Yến được bầu làm thành viên HĐQT FLCFaros nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 5/5/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với việc thông qua tất cả tờ trình, trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu ở mức 4.915 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 588 tỷ đồng.

Năm 2016, FLC Faros đạt kết quả kinh doanh khả quan với việc triển khai đầu tư, thi công nhiều dự án có giá trị lớn như: Quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình; Quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Hạ Long; FLC Grand Hotel Sầm Sơn; FLC Lux City Sầm Sơn (thuộc Giai đoạn 2 - Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn)…

Kết thúc năm tài chính 2016, tổng giá trị tài sản của FLC Faros tăng đáng kể từ hơn 4.523 tỷ đồng đầu năm 2016 đã tăng đến 8.202 tỷ đồng vào cuối năm, vốn chủ sở hữu tương đương 4.929 tỷ đồng.

Doanh thu hợp nhất đạt 3.543 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 470 tỷ đồng, tăng 181% so với kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.136 đồng/cổ phiếu.

Riêng hoạt động xây dựng cơ bản - hoạt động cốt lõi của công ty có mức tăng trưởng đột phá lên tới 204% so với năm 2015, đạt 2.402 tỷ đồng.

Theo đó, công ty dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ trong quý 2 năm nay. Đối với cổ tức cho năm 2017, dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 50%/lợi nhuận sau thuế, bằng tiền hoặc cổ phiếu, hoặc cả 2 phương án.

Theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2017, FLC Faros đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 4.914 tỷ đồng, tăng 38,7% so với thực hiện năm 2016; lợi nhuận sau thuế ở mức 588 tỷ đồng, tăng hơn 25%.

Mục tiêu này là hoàn toàn khả thi khi ngay trong quý 1, riêng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của FLC Faros đã vượt 37% so với cùng kỳ năm 2016, đạt hơn 854 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty quý 1/2017 cũng tăng 14% so với năm 2016, đạt hơn 118 tỷ đồng.

Trả lời ý kiến của cổ đông về việc giá cổ phiếu FLC Faros đã không còn những đợt tăng giá mạnh trong thời gian qua, ông Lê Thành Vinh cho biết FLC Faros là một công ty đại chúng. Giá cổ phiếu của FLC do thị trường quyết định và chịu sự kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Cổ phiếu của FLC Faros hiện đang do những cổ đông lớn nắm giữ nhiều nên khi cầu tăng mà nguồn cung không có thì chắc chắn sẽ đẩy giá lên cao hoặc ngược lại, đó là quy luật của thị trường. Quy luật cung cầu là yếu tố đầu tiên quyết định giá cổ phiếu.

L.L

Ý kiến bạn đọc ()