Hệ sinh thái
29/05/2017 10:06 PM +07:00

Lý do hệ sinh thái khởi nghiệp của Hồng Kông trở nên thịnh vượng

TBKD Năm 2010, hệ sinh thái Hồng Kông chưa hề tồn tại dù Chính phủ đã hết sức cố gắng để phát triển một môi trường rất mới mẻ song mọi ngành dọc tại đây vẫn hoàn toàntách biệt. Nhưng sau bảy năm, bất cứ người nào đầu tiên tới đây sẽ ngạc nhiên khi biết Hồng Kông từng thiếu mất giai đoạn khởi nghiệp bởi thực tế lúc này là một cộng đồng doanh nghiệp rất lớn với tiếng vang rõ ràng trên toàn cầu.

Xem thêm