Bảo hiểm
28/02/2017 07:23 PM +07:00

Bàn chuyện giải quyết “nợ xấu” bảo hiểm xã hội

TBKD Trong bối cảnh việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) của nhiều đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) những tháng đầu năm tiếp tục gia tăng, đặc biệt là trong số khoảng 9.900 tỷ đồng mà doanh nghiệp (DN) nợ cơ quan BHXH, có đến 1.400 tỷ đồng nợ có khả năng mất trắng. Việc khởi kiện DN còn gặp nhiều khó khăn từ luật cho tới quá trình thực hiện.

Xem thêm