Tài chính
22/02/2018 07:50 AM +07:00
10/11/2017 04:40 PM +07:00

Lợi nhuận trước thuế Maritime Bank tăng 207% sau 9 tháng

Tính đến ngày 30/9/2017, tổng lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đạt 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016, riêng trong quý 3 đóng góp được hơn 59 tỷ.

 

 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank - MB) vừa có thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017.Theo đó, 9 tháng đầu năm tổng doanh thu Maritime Bank đạt 8.631 tỷ đồng, tang hơn 27% so với cùng kỳ năm 2016. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước, quý 3 đóng góp được hơn 148 tỷ. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm, tính toàn quý 3 chỉ hơn 89 tỷ đồng, giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước (hơn 278 tỷ).

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản ngân hàng đạy 103.964 tỷ  đồng tăng 12% so với cuối năm 2016

Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19.97%, cho vay khách hàng đạt 35.000 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 61.000 tỷ đồng.
Thu nhập từ dịch vụ Maritime Bank đạt hơn 225 tỷ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý 3 đạt hơn 85 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp với 2,15%.

Lượng khách hàng cá nhân tăng gần 13% so với năm 2016; số lượng thẻ phát hành mới tăng gần 60%, tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ tăng hơn 650%.

Năm 2017, Maritime Bank được Ngân hàng Nhà nước cho phép mở mới thêm 13 chi nhánh trên toàn quốc. Maritime Bank cũng đã nâng cấp 51 quỹ tiết kiệm lên thành phòng giao dịch.

 

Khánh Thy

Ý kiến bạn đọc ()