Thị trường
18/03/2018 02:40 PM +07:00
14/11/2017 10:16 AM +07:00

Biểu giá bán lẻ điện mới dự kiến chia 6 bậc

Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

 Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Đối với giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, biểu giá điện lần này vẫn chia thành 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Giá điện bình quân hiện khoảng 1.662 đồng/kWh.

Điểm mới của dự thảo là biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân, nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ nguyên như cũ.

Cụ thể, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt chia làm 6 bậc:

Bậc 1: Từ 0-50 kWh có mức giá bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân
Bậc 2: Từ 51-100 kWh giá bằng 95% giá bán lẻ điện bình quân
Bậc 3: Từ 101-200 kWh giá bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân
Bậc 4: Từ 201-300 kWh giá bằng 138% giá bán lẻ điện bình quân
Bậc 5: Từ 301-400 kWh giá bằng 154% giá bán lẻ điện bình quân
Bậc 6: Từ 401 kWh trở lên có giá bằng 159% giá bán lẻ điện bình quân

Như vậy, giá điện bán lẻ sinh hoạt thuộc mỗi bậc thang vẫn giữ ở mức 1.484 - 2.587 đồng/kWh.

Công Huyền
 

Ý kiến bạn đọc ()