Thị trường
18/02/2018 04:38 AM +07:00
15/06/2017 07:24 AM +07:00

Công chức ngành thuế có giúp doanh nghiệp trốn thuế?

Thời gian qua, công ty TNHH Thương mại – Sản xuất và Vận tải biển Giang Thủy (gọi tắt là công ty Giang Thủy) ở tại 5A, Phú Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp.Hải Phòng có đơn phản ánh đến các cấp và các cơ quan báo chí tố cáo công chức thuế quận Lê Chân bao che cho doanh nghiệp trốn thuế. Mới đây, Cục Thuế Hải Phòng có văn bản số 1772/CT-TTr2 gửi đến các cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng để báo cáo.

 

Theo báo cáo của Cục Thuế Hải Phòng, công ty Giang Thủy có tố cáo công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dũng Duyên (gọi tắt là công ty Dũng Duyên) trốn thuế và công chức ngành thuế bao che cho công ty Dũng Duyên trốn thuế.

Không bao che trốn thuế

Theo Cục Thuế Hải Phòng, công ty Dũng Duyên có nhận số tiền 700.000.000 đồng, sau đó đã thực hiện chi trả cho ông Phạm Quang Hợp.

Công ty Dũng Duyên cho biết không thực hiện việc xây văn phòng tại nhà số 5A, Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng cho công ty Giang Thủy. Sổ sách kế toán của công ty Dũng Duyên không phản ánh nghiệp vụ nhập, xuất nguyên vật liệu; chi phí nhân công…

Xác minh tại công ty Giang Thủy cho thấy: ngày 20/10/2011, công ty đã chuyển tiền mặt cho ông Phạm Quang Hợp (người trực tiếp xây nhà cho ông Nguyễn Thanh Thủy), có chữ ký của cả hai bên là 300.000.000 đồng.

Như vậy, công ty Giang Thủy đã thể hiện mối quan hệ với ông Phạm Quang Hợp trong hoạt động xây dựng văn phòng tại nhà số 5A Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Việc công ty Giang Thủy cung cấp 04 ủy nhiệm chi qua các ngày 09/8/2011; 06/9/2011; 03/10/2011 và 01 ủy nhiệm chi không đề rõ ngày, thể hiện nội dung: đơn vị trả tiền là công ty Giang Thủy; đơn vị nhận tiền là công ty Dũng Duyên. Nội dung các ủy nhiệm chi là:

Tạm ứng thanh toán tiền xây dựng trụ sở công ty theo Hợp đồng kinh tế số 01 XD/GT-DD, ngày 19/5/2011. Tổng số tiền tại 04 ủy nhiệm chi nêu trên là: 700.000.000 đồng.

Tuy nhiên, công ty Giang Thủy không cung cấp được Hợp đồng kinh tế số 01 XD/GT-DD, ngày 19/5/2011, đã ký với công ty Dũng Duyên. Ngoài ra, công ty Giang Thủy không cung cấp thêm được bất cứ tài liệu nào khác thể hiện mối quan hệ với công ty Dũng Duyên.

Làm việc với ông Phạm Quang Hợp, ông Hợp khẳng định: Có xây dựng nhà số 5A, Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng cho ông Thủy với tổng số tiền theo thỏa thuận là: 1.320.000.000 đồng.

Tại thời điểm này, ông Thủy mới thanh toán cho ông Hợp số tiền 1.000.000.000 đồng. Ông Hợp đã thực hiện kê khai, tạm nộp số tiền thuế GTGT, thu nhập cá nhân đối với doanh thu 1 tỷ đồng (do ông Thủy chuyển theo 04 chứng từ nêu trên) từ hoạt động xây dựng nhà cho ông Thủy vào ngân sách nhà nước theo Giấy nộp tiền số 36583, ngày 28/9/2015.

Qua thu thập, xác minh các hồ sơ, tài liệu do các bên cung cấp cho thấy: khoản tiền 700.000.000 đồng công ty Dũng Duyên nhận được từ công ty Giang Thủy là khoản thu hộ bên thứ ba (ông Hợp).

Căn cứ Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam – Chuẩn mực số 14 về Doanh thu và Thu nhập khác: “…Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu”.

Chuẩn mực số 15 về Hợp đồng xây dựng cũng ghi: “Hợp đồng xây dựng là Hợp đồng bằng văn bản về việc xây dựng một tài sản hoặc một tổ hợp các tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, công nghệ, chức năng hoặc các mục đích sử dụng cơ bản của chúng”.

Cục Thuế Hải Phòng cho rằng việc ông Nguyễn Thanh Thủy căn cứ vào 04 ủy nhiệm chi chuyển tiền mà không có Hợp đồng xây dựng bằng văn bản hoặc tài liệu khác để tố cáo công ty Dũng Duyên trốn thuế là không có cơ sở. Như vậy, công chức Chi cục Thuế quận Lê Chân bao che cho công ty Dũng Duyên trốn thuế là hoàn toàn vô căn cứ.

Được biết, trước đó, ngày 07/11/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15898/BTC-TCT trả lời công ty Giang Thủy, nêu rõ: “Nội dung này, Chi cục Thuế quận Lê Chân đã có công văn số 387/CCT-KTr1, ngày 06/10/2015, trả lời cho công ty Giang Thủy được biết”.

Việc ông Nguyễn Thanh Thủy căn cứ vào 04 ủy nhiệm chi chuyển tiền mà không có Hợp đồng xây dựng bằng văn bản hoặc tài liệu khác để tố cáo công ty Dũng Duyên trốn thuế là không có cơ sở

Thanh tra để tránh rủi ro thuế

Với nội dung tố cáo việc Cục Thuế Tp.Hải Phòng ban hành Quyết định thanh tra thuế trái phép và không giải quyết việc hoàn thuế cho công ty, Cục Thuế Hải Phòng cho biết: Căn cứ Công văn số 378/CCT-KTr2 ghi ngày 02/10/2015 của Chi cục Thuế quận Lê Chân về việc chuyển hồ sơ thanh tra; qua phân tích hồ sơ đề nghị hoàn thuế của công ty Giang Thủy, cho thấy có nhiều dấu hiệu rủi ro về thuế.

Vì vậy, Cục Thuế Tp.Hải Phòng đã ra Quyết định số 4332/QĐ-CT, ngày 03/11/2015, về việc thanh tra thuế để có cơ sở hoàn thuế cho doanh nghiệp nhưng công ty Giang Thủy đã không chấp hành Quyết định thanh tra của cơ quan thuế.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính sau khi thẩm tra lại đã có Công văn số 607/CV-TCT, ngày 17/02/2016; Công văn số 15898/BTC-TCT, ngày 07/11/2016, trả lời cho công ty Giang Thủy. Theo đó, để có cơ sở giải quyết hoàn thuế, công ty Giang Thủy phải phối hợp và thực hiện Quyết định thanh tra số 4332/QĐ-CT, ngày 03/11/2015, của Cục Thuế Tp.Hải Phòng.

Vũ Trang (ghi)

Ý kiến bạn đọc ()