Thị trường
22/03/2018 04:52 PM +07:00
05/12/2017 03:22 PM +07:00

Không tăng giá xăng trong kỳ điều hành 5/12

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 5/12 ổn định nguyên mức cũ. 

 

Theo cập nhật của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 05/12/là: 73,284 USD/thùng xăng RON 92; 74,231 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 74,649 USD/thùng dầu hỏa; 367,015 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

 

Trong kỳ điều hành ngày 5/12, xăng giữ nguyên mức giá cũ

Trong kỳ điều hành ngày 5/12, xăng giữ nguyên mức giá cũ 

Do vậy, trong kỳ điều hành xăng dầu ngày 5.12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Xăng khoáng: 585 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít); Xăng E5: 604 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít); Dầu diesel: 388 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); Dầu hỏa: 485 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 400 đồng/lít); Dầu mazut: 239 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 350 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92: giữ ổn định giá; Xăng E5: giữ ổn định giá; Dầu diesel 0.05S: tăng 150 đồng/lít; Dầu hỏa: giữ ổn định giá; Dầu mazut 180CST 3.5S: giữ ổn định giá.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92: không cao hơn 18.580 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 18.243 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.169 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 13.617 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.382 đồng/kg.

Thy Lê 

Ý kiến bạn đọc ()