Thị trường
18/03/2018 11:07 AM +07:00
13/01/2018 11:03 AM +07:00

Lùi thời gian áp thuế môi trường với xăng dầu lên 8.000 đồng/lít

Phó Thủ tướng cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019).

 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường.

trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019

Sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường tại kỳ họp tháng 10/2019

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ Báo cáo quốc hội xem xét, cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019).

Như vậy, vấn đề tranh cãi nhiều nhất về thuế bảo vệ moi trường đó là việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường với mức tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/lít lên 3.000 đồng - 8.000 đồng /lít có thể sẽ được lùi thời hạn. 

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cho phép Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong năm 2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường để điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế bảo vệ môi trường.

Lê Thuý 

Ý kiến bạn đọc ()